Het Smart Mobility-platform van de MRA

Het MRA-platform Smart Mobility zorgt voor samenwerking, oplossingen en slagkracht. Zo stimuleren én versnellen we innovaties om de groeiende Metropoolregio Amsterdam bereikbaar, veilig en leefbaar te houden.

Lees verder >

Wij helpen je graag

MRA Smart Mobility verbindt bedrijven, overheden en kennisinstituten met elkaar. Op zoek naar meer informatie over een van onze onderwerpen?

We zien kansen om slimme mobiliteitsconcepten te borgen in gebiedsontwikkelingen en bestaande stad.

Hiervoor bieden we tools aan o.a. lokale overheden en ontwikkelaars.

 

Nieuwe mobiliteitsontwikkelingen vragen om een nieuwe aanpak.

Wij helpen bij het optimaliseren van verkeersstromen.

Multimodaal reizen van deur tot deur als alternatief voor de eigen auto.

Onze werkplaats deelmobiliteit versnelt de ontwikkeling van MaaS én meer deelmobiliteit op straat. 

 

Vernieuwde leidraad

Praktische handreiking om mobiliteit in gebiedsontwikkeling te borgen: de nieuwe leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility!

Smart mobility bevindt zich op het kruispunt tussen digitale technologie en de transportsector. 

Wij bieden datahulp aan lokale overheden, vervoerders en dienstverleners.

 

Smart mobility biedt kansen voor het optimaliseren van logistieke vervoersstromen.

Wij jagen nieuwe initiatieven aan en verbinden partijen. Wij bundelen onze kennis en delen die.

 

Rijk, provincies, de metropool- en vervoerregio’s en de G5 werken samen in de Krachtenbundeling.

Zo krijgen we smart mobility van de grond.

 

Scale Up

Met een innovatieve aanbesteding beïnvloeden Rijk, regio en de markt bezoekersstromen om drukte op hotspots te voorkomen.

 

Smart News

Terugblik op #SmartThursday ‘Scale Up: Bezoekersstromen’

Terugblik op #SmartThursday ‘Scale Up: Bezoekersstromen’

Op donderdag 19 mei was er weer een editie van #SmartThursday, deze keer over Scale Up: Bezoekersstromen. In dit project hebben de provincies Noord-Holland en Flevoland, Gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam samen met marktpartijen en kennisinstellingen gezocht...

Grip op complexe mobiliteitspuzzel dankzij Strategische Agenda

Grip op complexe mobiliteitspuzzel dankzij Strategische Agenda

We werken in de regio al goed samen op het gebied van smart mobility, maar dit kan nog verder worden versterkt. Daarom hebben de partners die samenwerken in de MRA op het gebied van mobiliteit het MRA-platform Smart Mobility gevraagd om een Strategische Agenda op te...

Agenda

Er zijn geen aankomende events.