Het Smart Mobility-platform van de MRA

Het MRA-platform Smart Mobility zorgt voor samenwerking, oplossingen en slagkracht. Zo stimuleren én versnellen we innovaties om de groeiende Metropoolregio Amsterdam duurzaam bereikbaar, veilig en leefbaar te houden.

Lees verder >

Wij helpen je graag

MRA-platform Smart Mobility verbindt bedrijven, overheden en kennisinstituten met elkaar. Op zoek naar meer informatie over een van onze onderwerpen?

We zien kansen om slimme mobiliteitsconcepten te borgen in gebiedsontwikkelingen en bestaande stad.

Hiervoor bieden we tools aan o.a. lokale overheden en ontwikkelaars.

 

Nieuwe mobiliteitsontwikkelingen vragen om een nieuwe aanpak.

Wij helpen bij het optimaliseren van verkeersstromen.

Multimodaal reizen van deur tot deur als alternatief voor de eigen auto.

Onze werkplaats deelmobiliteit versnelt de ontwikkeling van MaaS én meer deelmobiliteit op straat. 

 

Wegwijzer mobiliteitshubs

Deze wegwijzer brengt beschikbare kennis over hubs bijeen en wijst de weg om te komen tot een hub of hubbeleid

Smart mobility bevindt zich op het kruispunt tussen digitale technologie en de transportsector. 

Wij bieden datahulp aan lokale overheden, vervoerders en dienstverleners.

 

Smart mobility biedt kansen voor het optimaliseren van logistieke vervoersstromen.

Wij jagen nieuwe initiatieven aan en verbinden partijen. Wij bundelen onze kennis en delen die.

 

Rijk, provincies, de metropool- en vervoerregio’s en de G5 werken samen in de Krachtenbundeling.

Zo krijgen we smart mobility van de grond.

 

Gids MaaS

Deze gids voor decentrale overheden bevat zienswijzen, input, richting en concrete handvatten voor wie aan de slag wil met MaaS

Smart News

Samenwerkingsprogramma Natuurlijk! Deelmobiliteit van start gegaan

Samenwerkingsprogramma Natuurlijk! Deelmobiliteit van start gegaan

Deelmobiliteit is een belangrijke bouwsteen in de duurzame mobiliteitstransitie. Deze transitie is nodig om steden en de regio bereikbaar en leefbaar te houden voor iedereen. Inspanningen op deze thema’s vanuit verschillende overheden zijn waardevol en nodig, maar...

Met XCARCITY op weg naar een duurzame en bereikbare stad en regio

Met XCARCITY op weg naar een duurzame en bereikbare stad en regio

Het onderzoeksprogramma XCARCITY ontwikkelt digital twins van autoluwe gebieden in de stad. Een digital twin is een ingebeelde voorstelling van een echte situatie. Met gemeten en nagebootste data van personen- en goederenvervoer kan daarbinnen aan toekomstige...

Agenda

Very Simple Event List

Bijeenkomst ‘Hoe maken we MRA bereikbaar voor iedereen?’

25 september 2023

Tijd: 20:00 uur

Locatie: Pakhuis De Zwijger (Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam)

Bijeenkomst ‘Mobiliteitshubs voor iedereen’

5 oktober 2023

Tijd: 12:00 uur - 17:00 uur

Locatie: Provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1, Lelystad