Het Smart Mobility-platform van de MRA

Het MRA-platform Smart Mobility zorgt voor samenwerking, oplossingen en slagkracht. Zo stimuleren én versnellen we innovaties om de groeiende Metropoolregio Amsterdam duurzaam bereikbaar, veilig en leefbaar te houden.

Lees verder >

Wij helpen je graag

MRA-platform Smart Mobility verbindt bedrijven, overheden en kennisinstituten met elkaar. Op zoek naar meer informatie over een van onze onderwerpen?

We zien kansen om slimme mobiliteitsconcepten te borgen in gebiedsontwikkelingen en bestaande stad.

Hiervoor bieden we tools aan o.a. lokale overheden en ontwikkelaars.

 

Nieuwe mobiliteitsontwikkelingen vragen om een nieuwe aanpak.

Wij helpen bij het optimaliseren van verkeersstromen.

Multimodaal reizen van deur tot deur als alternatief voor de eigen auto.

Onze werkplaats deelmobiliteit versnelt de ontwikkeling van MaaS én meer deelmobiliteit op straat. 

 

Wegwijzer mobiliteitshubs

Deze wegwijzer brengt beschikbare kennis over hubs bijeen en wijst de weg om te komen tot een hub of hubbeleid

Smart mobility bevindt zich op het kruispunt tussen digitale technologie en de transportsector. 

Wij bieden datahulp aan lokale overheden, vervoerders en dienstverleners.

 

Smart mobility biedt kansen voor het optimaliseren van logistieke vervoersstromen.

Wij jagen nieuwe initiatieven aan en verbinden partijen. Wij bundelen onze kennis en delen die.

 

Rijk, provincies, de metropool- en vervoerregio’s en de G5 werken samen in de Krachtenbundeling.

Zo krijgen we smart mobility van de grond.

 

Gids MaaS

Deze gids voor decentrale overheden bevat zienswijzen, input, richting en concrete handvatten voor wie aan de slag wil met MaaS

Smart News

Data handig inzetten dankzij een value sessie

Data handig inzetten dankzij een value sessie

Het wordt steeds drukker in Nederland en ons mobiliteitsnetwerk bereikt zijn fysieke grenzen. Daarom moeten we manieren vinden om de bestaande infrastructuur slimmer te gebruiken. Het combineren, analyseren en inzichtelijk maken van data is daarbij cruciaal. Maar de...

XCARCITY: De eerste dag met ontwerpsessies zit erop!

XCARCITY: De eerste dag met ontwerpsessies zit erop!

Vier maanden na de kick-off van onderzoeksprogramma XCARCITY was het onlangs tijd voor de eerste ontwerpsessies, waarbij de betrokken overheden, kennisinstellingen en marktpartijen gezamenlijk hun tanden zetten in gebiedsontwikkeling Almere Pampus. In de centrale...

Leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility geactualiseerd

Leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility geactualiseerd

Na de eerste leidraad in 2019 en een herijkte versie in 2021, is er sinds vorige week een geactualiseerde versie van de Leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility - Duurzame mobiliteit in leefbare en bereikbare gebieden. De leidraad helpt beleidsmedewerkers al...

Agenda

Very Simple Event List

Challenge Slimme en Schone Mobiliteit voor studenten

13 december 2023

Tijd: 9:30 - 20:00

Locatie: Marineterrein, Amsterdam-Noord

Challenge Slimme en Schone Mobiliteit voor studenten