Het Smart Mobility-platform van de MRA

Het MRA-platform Smart Mobility zorgt voor samenwerking, oplossingen en slagkracht. Zo stimuleren én versnellen we innovaties om de groeiende Metropoolregio Amsterdam bereikbaar, veilig en leefbaar te houden.

Lees verder >

Wij helpen je graag

MRA Smart Mobility verbindt bedrijven, overheden en kennisinstituten met elkaar. Op zoek naar meer informatie over een van onze onderwerpen?

We zien kansen om slimme mobiliteitsconcepten te borgen in gebiedsontwikkelingen en bestaande stad.

Hiervoor bieden we tools aan o.a. lokale overheden en ontwikkelaars.

 

Nieuwe mobiliteitsontwikkelingen vragen om een nieuwe aanpak.

Wij helpen bij het optimaliseren van verkeersstromen.

Multimodaal reizen van deur tot deur als alternatief voor de eigen auto.

Onze werkplaats deelmobiliteit versnelt de ontwikkeling van MaaS én meer deelmobiliteit op straat. 

 

Vernieuwde leidraad

Praktische handreiking om mobiliteit in gebiedsontwikkeling te borgen: de nieuwe leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility!

 

Smart mobility bevindt zich op het kruispunt tussen digitale technologie en de transportsector. 

Wij bieden datahulp aan lokale overheden, vervoerders en dienstverleners.

 

Smart mobility biedt kansen voor het optimaliseren van logistieke vervoersstromen.

Wij jagen nieuwe initiatieven aan en verbinden partijen. Wij bundelen onze kennis en delen die.

 

Rijk, provincies, de metropool- en vervoerregio’s en de G5 werken samen in de Krachtenbundeling.

Zo krijgen we smart mobility van de grond.

 

Scale Up

Met een innovatieve aanbesteding beïnvloeden Rijk, regio en de markt bezoekersstromen om drukte op hotspots te voorkomen.

 

Smart News

Samenwerken om deelmobiliteit in de MRA te versnellen

Samenwerken om deelmobiliteit in de MRA te versnellen

Het aantal inwoners in de metropoolregio Amsterdam groeit en het aantal fietsen, scooters en auto’s op straat neemt toe. Deelmobiliteit kan bijdragen aan het leefbaar en bereikbaar houden van de regio. Om het gebruik van deelmobiliteit te bevorderen en versnellen,...

Grip op complexe mobiliteitspuzzel dankzij Strategische Agenda

Grip op complexe mobiliteitspuzzel dankzij Strategische Agenda

We werken in de regio al goed samen op het gebied van smart mobility, maar dit kan nog verder worden versterkt. Daarom hebben de partners die samenwerken in de MRA op het gebied van mobiliteit het MRA-platform Smart Mobility gevraagd om een Strategische Agenda op te...

Agenda

#SmartThursday: Resultaten Scale Up 2022

19 mei 2022

Tijd: 16:00 - 17:00 uur

Locatie: Online via Teams

#SmartThursday: Resultaten Scale Up 2022

Congres Mobiliteitstransitie ’22

31 mei 2022

Tijd: 09:00 - 17:00 uur

Locatie: Madurodam, Den Haag

Congres Mobiliteitstransitie ’22