De Praktijkproef Amsterdam (PPA) verkleint de sprong van een goed smart mobility-idee naar de praktijk. Toen de Praktijkproef Amsterdam in 2012 begon werd er vooral getest in de MRA. Inmiddels wordt er samengewerkt van Amsterdam tot aan China. Dat ging niet vanzelf. In de eerste fases vielen resultaten voor zowel markt als overheden zelfs tegen. Maar juist dat bleek later de sleutel voor volgende proeven te zijn.

Rianne Croes van Platform WOW interviewde projectmanager Ronald Adams in het kader van de PPA nominatie voor de WOW samenwerkingsprijs 2019. Uit haar interview ‘Het geheim van de Praktijkproef Amsterdam‘ zijn belangrijke lessen op te maken. Wij kozen er 3 uit.

Les 1 | Niemand kan het alleen

Het is een cliché maar ook een absolute waarheid. In smart mobility kan niemand het alleen af. Zowel overheden als kennisinstituten én de markt hebben elkaar nodig. Wie grote verandering wil realiseren in een ingewikkeld gebied kan niet alleen te werk gaan. Elke deelnemer neemt zijn eigen kennis en kracht met zich mee.

Les 2 | In theorie kan alles, maar de praktijk is anders

Wie innoveert in mobiliteit krijgt te maken met véél verschillende partijen uit alle lagen. Volgens Adams betekent dat het in de praktijk langer duurt voordat een idee tot implementatie komt dan dat het van tevoren in theorie bedacht is. Onderschat de markt waarin je beweegt dus niet. Adams somt het even op: ‘In de praktijk krijg je te maken met verkeerskunde, techniek, marktwerking, organisaties, politiek, wetgeving, cybersecurity, privacy, inkoop, samenwerking en lokale nationale en internationale belangen.’

Les 3 | Deel je kennis

Adams zegt in het interview dat hij hoopt dat publiek-private partijen de smart mobility-proeven die succesvol waren binnen de Praktijkproef Amsterdam breed oppakken. Zodat ze uiteindelijk bij de weggebruiker terechtkomen. Zoals de Common Operational Picture bijvoorbeeld. Een applicatie die verkeersleiders tijdens grote evenementen in één overzichtelijk scherm een realtime-overzicht biedt van alle beschikbare publieke en private verkeersinformatie.

Wil je meer weten daarover? Neem contact op en wij verbinden je aan de juiste persoon.