Het parkeerbeleid van de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Enkhuizen, Hilversum, Hoorn en Purmerend is onder de loep genomen in het onderzoek ‘Parkeren en duurzame verstedelijking’. Uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland, laat zien dat er minder parkeerplaatsen nodig zijn in stedelijke gebieden als daar strenger flankerend parkeerbeleid en alternatieven voor autobezit voor terugkomen.

Volgens de onderzoekers zijn er 8.100 minder plekken nodig als er goede alternatieven zoals deelauto’s en -fietsen beschikbaar komen, in combinatie met het uitgeven van minder parkeervergunningen en een passend P+R-beleid.

Het onderzoek kijkt naar 15 praktijkvoorbeelden uit de onderzochte gemeenten, waar beleidsadviseurs, verkeerskundigen en projectmanagers die actief zijn in de gebiedsontwikkeling succesfactoren en aandachtspunten voor het opstellen van parkeernormen uit kunnen opmaken. Wij kiezen 7 opvallende punten uit.

7 succesfactoren en aandachtspunten

1. Reguleren

Voor het toepassen van duurzame mobiliteitsconcepten in gebiedsontwikkeling is de invoering van gereguleerd parkeren een belangrijke randvoorwaarde. Uit het onderzoek blijkt dat parkeerders uitwijken naar een wijk in de buurt, als daar geen gereguleerd parkeren is. Deze vorm van ‘overloop-parkeren’ kan zorgen voor overlast in de omliggende wijken. Als daar wel een parkeerregime is dan zorgen de maatregelen voor een modal shift naar fiets, OV en deelmobiliteit. Een klein deel van de parkeerders kiest door de maatregelen voor een andere bestemming. Het loont dus om bij gebiedsontwikkelingen over de grenzen van het gebied te kijken en de effecten van de maatregelen in het gebied te beschouwen.

2. Toekomstige bewoners

Bij het hanteren van lagere parkeernormen, is het belangrijk de juiste verwachting te scheppen bij toekomstige bewoners en ontwikkelaars. Met name de benodigde flankerende maatregelen en beperkingen die dit met zich meebrengt zijn belangrijk. Het zorgen voor kwalitatief hoogwaardige voorzieningen voor fietsparkeren zijn een belangrijk onderdeel.

3. Autoluwe binnenstad

Parkeerregulering en het opheffen van straatparkeerplaatsen passen goed in het beleid voor een autoluwe binnenstad. Dit maakt de stad ook groener, gezonder en klimaatbestendig. Bewoners, ondernemers en winkelend publiek krijgen er een veiligere binnenstad voor terug.

4. Omgevingswet gebruiken

De Omgevingswet biedt ruimte om via een gebiedsagenda integrale kaders en beleidslijnen vast te leggen, waar een op maat gemaakt parkeerbeleid onderdeel van kan zijn.

5. Sociale huurwoningen

Parkeernormen bij sociale huurwoningen zijn vaak hoog ingeschat. Dit kan leegstand als gevolg hebben in (gebouwde) parkeervoorziening als gevolg.

6. Deelmobiliteit goede manier om te stimuleren

Deelmobiliteit aanbieden is een goede manier om nieuwe inwoners te stimuleren om een woning te kopen zonder parkeerplaats of -vergunning. Zij gebruiken de deelauto incidenteel en kiezen voor de fiets of het OV. De kwaliteit van die alternatieven moet dan wel hoogwaardig zijn.

7. Maar aanbieden deelmobiliteit op zichzelf niet genoeg

Het aanbieden van deelmobiliteit in een bestaande wijk is nog niet automatisch een succesvolle maatregel om parkeerdruk te verlagen. Dit komt omdat bewoners hun belangrijkste activiteiten (zoals werk) ingericht hebben op het bestaande aanbod (dat van een eigen auto). Met name nieuwe inwoners zullen openstaan voor deelauto’s. Geadviseerd wordt om bestaande inwoners te laten participeren in de te maken keuzes en hen actief stimuleren om eventueel aanbod van deelmobiliteit ook te gaan gebruiken.

Lees het hele onderzoek hier.

De vertaling van het gemeentelijk parkeerbeleid naar concrete eisen voor de gebiedsontwikkeling is een belangrijk onderdeel van een Mobiliteits Programma van Eisen. Binnen de MRA worden daar op dit moment drie van ontwikkeld, het Platform Smart Mobility is daar samen met de betreffende gemeente opdrachtgever van. Doorpraten/in discussie over dit onderwerp? Neem contact op met Maarten de Vries.

Tijd voor een festival!

Op maandag 16 november begint het Smart Mobility MRA Festival. Over innovatieve oplossingen voor onze opgaven en thema’s in een gebied dat groeit en drukker wordt.

Meer weten?

Hoe voorkomen we fietsfiles in de stad?

Hoe voorkomen we fietsfiles in de stad?

In een steeds drukker wordende stad lijkt de fiets het perfecte vervoersmiddel. Klein, schoon, geruisloos, gezond en goedkoop. De fiets is dan ook populair in de stad. Maar er zit een grens aan die populariteit, met een gebrek aan fietsstallingen en zelfs fietsfiles...

Lees meer