Ze was een van de grondleggers van het MRA-platform Smart Mobility: Rachel Tienkamp-Beishuizen. Na jaren als hoofd van de afdeling Verkeersmanagement bij de gemeente Amsterdam gaat ze begin 2023 op zoek naar een andere uitdaging. En daarmee stopt ook haar werk voor het platform. Lode Goossens, voorzitter van de stuurgroep, blikt met haar terug.

Lode: Hoe is het platform ooit ontstaan?

Rachel: ‘In 2015 werd in Amsterdam de negende editie van Sail gehouden. Ik werkte mee als teamleider verkeersmanagement en kwam zo in aanraking met de eerste vormen van crowdmanagement. Oftewel: het in goede banen leiden van grote groepen mensen. Zo werd bij Sail gebruikgemaakt van slimme sensoren om de drukte te monitoren. Dat werkte goed en daardoor werd Sail een vliegwiel voor innovatie en smart mobility. Ineens zagen veel meer mensen dat we die dingen nodig hebben om onze knelpunten op te lossen én dat we daarvoor moeten samenwerken. Het belang van samenwerken werd ons als stad, provincie en Vervoerregio een jaar later nog duidelijker. Er waren allerlei ontwikkelingen op het gebied van talking traffic* en wij hadden wat kanttekeningen bij de plannen hierover uit Den Haag. Hiervoor trokken we samen op. Dat was eigenlijk het begin van het platform.’

Lode: Hoe is het platform sindsdien veranderd?

Rachel: ‘In het begin was ons gedeeld belang voldoende om aan de slag te gaan. Pas later, toen het wat formeler werd – we waren niet langer een programma, maar een platform – werden we wat zoekende. Welke rol moeten we pakken? Wat is ons gezamenlijke programma? Moeten we als platform concrete resultaten laten zien? Ik denk dat we dat inmiddels helder hebben. De kracht blijft het verenigen van de partners in de regio onderling en ons gesprek met bijvoorbeeld het ministerie in Den Haag. De grootste verandering ten opzichte van onze eerste jaren is dat we nu ook producten opleveren, zoals pas geleden nog de gids MaaS en de wegwijzer hubs. Die kennisdeling vind ik heel sterk. Daarnaast is onze toegevoegde waarde het verbinden van mensen, bijvoorbeeld via onze congressen. Die connecties heb je nodig om iets in gang te zetten.’

Lode: Waar ben je trots op?

Rachel: ‘Ik ben trots op het feit dat we een heel prettige werkrelatie met elkaar hebben gecreëerd. Dat is niet zo vanzelfsprekend. We gunnen elkaar wat en we zoeken elkaar regelmatig op. Verder vind ik het gaaf dat we als platform de kleinere gemeenten helpen met hun digitalisering en innovatie. Zo zijn we als grotere organisaties echt naar voren gestapt om de kleinere gemeentes wegwijs te maken in het bijdragen aan de Data top 15. Onzelfzuchtig, vanuit het grotere belang. En niet te vergeten: we hebben hier te maken met een heel uitdagend gebied qua drukte, vervoersbewegingen, toerisme. Toch willen mensen hier nog steeds heel graag wonen, werken en verblijven. We flikken het samen om deze stad levendig en leefbaar te houden. Dat is toch prachtig? Daar mogen we trots op zijn.’

Lode: We staan voor enorme opgaven, denk aan de energietransitie en woningbouw. Wat is volgens jou de rol van het platform in die opgaven?

Rachel: ‘Dat is denk ik bewustwording creëren. Bewustwording over het feit dat digitale instrumenten kunnen bijdragen aan duurzamer reisgedrag en een prettige openbare ruimte. Digitale instrumenten worden door veel mensen nog steeds geassocieerd met ‘Big Brother’. Of er wordt geroepen dat we juist minder op onze telefoon moeten zitten. Maar als je slim gebruikmaakt van digitale middelen, creëer je een fijne openbare ruimte waar we elkaar juist in persoon kunnen ontmoeten. Dan staat die ruimte niet volledig vol met borden, materialen en allerlei lossen objecten en kun je bijvoorbeeld de bewegingen van toeristen via een andere ‘weg’ beïnvloeden. Dat houdt een stad leefbaar.

En wat betreft reisgedrag: de duurzaamste reis is niet reizen. Helemaal niet reizen is een utopie, maar hoe en hoe vaak mensen reizen kun je wel beïnvloeden. Zo maak je ook het verschil. Digitale middelen kunnen ons daarbij helpen. Als we bijvoorbeeld inzichtelijk maken hoeveel jouw reis kost en wat de impact ervan is op de wereld, kun je mensen verleiden iets langer te fietsen of te wandelen, in plaats van het ene gemotoriseerde vervoersmiddel na het andere te nemen. Ik hoop dat het platform, met alle kennis die het in huis heeft over smart mobility, kan bijdragen aan bewust reisgedrag.’

Lode: Ter afsluiting, heb je nog tips of lessen die je mee wil geven?

Rachel: ‘Houd als platform het gezamenlijke doel voor ogen en behoud die goede band die er nu is. Koester deze relatie, geef en neem, ook als het wat moeilijker wordt. We hebben een heel goede link met elkaar, met Den Haag en inmiddels ook met Europa. Die moeten we behouden, omdat dat onze ingang is om veranderingen door te voeren. Verder hoop ik dat jullie de kansen van smart mobility breed blijven delen. Laat zien hoe kansrijk het is en dat je digitalisering juist ook heel verantwoord kan vormgeven – waarbij privacy bijvoorbeeld goed geborgd is. Ik heb geprobeerd mijn steentje bij te dragen. Voor mij is het nu tijd voor iets nieuws, maar ik kijk terug op een heel plezierige en productieve tijd.’

*Talking Traffic is een meerjarig partnership tussen vijftien marktpartijen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de twaalf Beter Benutten-regio’s. Doel is de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren door real-time informatie-uitwisseling mogelijk te maken tussen weggebruikers en verkeerssystemen.