MaaS: Mobility as a Service is een ontwikkeling met de potentie om reisgedrag van Nederlanders te veranderen. Met het opstellen van 8 MaaS-waardige eisen voor concessies in het openbaar vervoer is nu een grote stap naar de praktijk gezet voor MaaS. Doel is dat alle nieuwe concessies (aanbestedingen) in het ov vanaf 1 januari 2022 aan die eisen voldoen. We vroegen Chrétienne Hoek hoe belangrijk dit is en wat de MaaS-eisen betekenen voor het smart mobility-landschap van Nederland.

Chrétienne Hoek is thematrekker MaaS binnen het Smart Mobility platform MRA. Ze heeft ruime ervaring met het onderwerp. Voordat ze toetrad tot het MRA-team was ze directeur van een bedrijf dat werkte aan een MaaS-app die landelijk inzetbaar is. Doorpraten? c.hoek@vervoerregio.nl.

Wat staat er in de MaaS-eisen?

“Eigenlijk is het een gids voor concessiehouders (zoals NS en de GVB) en concessieverleners (zoals het Rijk en de Vervoerregio Amsterdam) om toekomstige ov-concessies MaaS-waardig te maken. In de eisen staan onder meer afspraken over het ontsluiten van ov aan MaaS-dienstverleners en verkoop van vervoerbewijzen. Maar ook over het bieden van een universele API-koppeling, daarmee kunnen aanbieders onderling data en systemen uitwisselen. Dit soort ingrediënten zijn essentieel voor het succes van MaaS. Reizigers moeten alles wat te maken heeft met het plannen, reserveren en betalen van hun reis in één overzichtelijke app kunnen doen, anders heeft het geen toegevoegde waarde voor de reiziger.”

Hebben de eisen impact of gaat het om een papieren tijger?

“De eisen komen van het Kennisplatform CROW en samenwerkingsverband DOVA. Daarin zijn veel grote partijen verenigd die nodig zijn om MaaS tot een succes te maken. Dat maakt deze eisen tot een pakket met autoriteit. Afgesproken is dat de eisen vanaf 1 januari 2022 in alle nieuwe concessies zijn verwerkt. Maar het uitgangspunt is dat ook de lopende concessies zich klaarmaken voor MaaS. Ik verwacht dat we de komende tijd al toepassingen gaan zien.”

Zijn deze 8 eisen genoeg, of missen we nog iets?

“CROW en DOVA onderstrepen heel duidelijk dat deze eisen dynamisch zijn. In de komende jaren zal moeten blijken wat er nog mist en hoe deze eisen aangescherpt moeten worden. MaaS staat nog altijd in de kinderschoenen, dat maakt het lastig om een vast plan voor de toekomst uit te stippelen. Maar het is een goed begin.”

Wat is de belangrijkste eis?

“Ik denk dat het perspectief en de wensen van de uiteindelijke gebruiker heel belangrijk zijn. Als je vanuit die benadering kijkt, snap je dat het belangrijk is dat het mogelijk is om kortingsproducten te integreren bij de aanbieder. Een reiziger maakt hier alleen gebruik van als het aanbod minstens gelijk is aan dat van individuele aanbieders van mobiliteit. Vanuit mijn eigen ervaring weet ik dat dit tot nu toe heel lastig was. Dat is dus wat mij betreft echt een essentiële eis om MaaS te doen slagen. De techniek is belangrijk, maar een mooi aanbod voor de reiziger is noodzakelijk om MaaS te laten vliegen.”

Een MaaS-opfriscursus nodig? Laat je in 2 minuten bijpraten!

Meer weten? Bekijk onze themapagina MaaS of praat door met Chrétienne: c.hoek@vervoerregio.nl