Om ervoor te zorgen dat de Metropoolregio Amsterdam veilig en leefbaar blijft, werken overheden, wegbeheerders en marktpartijen samen aan slimme oplossingen. Het verzamelen, verbinden en delen van mobiliteitsdata staat hierbij centraal. De komende jaren werken overheden in heel Nederland aan de hand van de Data Top 15 aan het digitaliseren van mobiliteitsdata. Die data worden gebruikt om weggebruikers beter te informeren. Een van de dataonderwerpen bovenaan de lijst is maximumsnelheid. Hoe kunnen wegbeheerders de data over maximumsnelheden slim(mer) inzetten?

Eric van der Ster is programmamanager digitalisering wegennetwerken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij benadrukt het belang van digitalisering van mobiliteitsdata, in dit geval maximumsnelheden: ‘Er is een meerwaarde voor zowel weggebruiker als wegbeheerder. Duidelijke maximumsnelheden zorgen voor rustiger verkeer en betere doorstroming. Ze zijn ook van groot belang voor bijvoorbeeld geluidsmetingen. Het helpt de weggebruiker als hij eenduidige maximumsnelheden in zijn voertuig ziet. Grote snelheidsverschillen tussen voertuigen vergroot de kans op ongevallen. Zo zorgen eenduidige maximumsnelheden voor veiliger verkeer.’

Intelligente Snelheidsassistent

Een van de manieren om snelheid te beheersen, is de inzet van de Intelligente Snelheidsassistent (ISA). ISA is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat een bestuurder de geldende maximumsnelheid niet onbewust zal overschrijden. Er zijn ISA-systemen die bij snelheidsovertredingen een alarmsignaal geven, die de snelheid automatisch aanpassen of die de snelheid zelfs limiteren. De Europese Unie heeft verplicht dat alle nieuwe voertuigen die na juli 2024 op de markt komen ISA moeten hebben. Daarom moeten de weginfrastructuur en snelheidsdata hier nu al op worden aangepast. Dat vraagt iets van de wegbeheerders.

Basis is niet op orde

‘ISA biedt veel kansen: het kan de veiligheid op de weg vergroten en als alle voertuigen dezelfde snelheid aanhouden, zorgt dat voor een betere doorstroming. Daarmee vermindert de kans op ongevallen en hinder’, legt Steven Herskamp van V-Tron uit. V-Tron ontwikkelt ISA en loopt daarbij tegen een aantal praktische problemen aan. ‘Bij de ontwikkeling van ISA ontdekten we dat in veel gevallen de basis niet op orde is. Alleen een slimme camera is voor ISA niet voldoende. Bebording is niet overal hetzelfde: soms hebben borden een andere kleur of vorm, of zit er een ander bord naast. Het menselijk oog herkent het wel, maar voor een slimme camera is dat lastig. Ingebouwde navigatie is geen goede oplossing of aanvulling, want die informatie is vaak verouderd. We zijn dus op zoek naar bronnen met altijd actuele snelheden.’

Missing link

Die bronnen zijn data over infrastructuur (bijvoorbeeld dynamische snelheden) en kaartgegevens. Die actuele data zijn nu de missing link tussen wegbeheerders en serviceproviders, zegt Van der Ster: ‘We werken daarom hard aan het digitaliseren van deze data. En het digitaliseren is één ding, ervoor zorgen dat data structureel beschikbaar blijven en worden gebruikt is een tweede. Beschikbaar blijven betekent bruikbaar blijven, dus actueel houden. Daar is nog wel wat werk te doen. Met de Data Top 15 zetten we een stap in de goede richting om dat voor elkaar te krijgen.’