Amsterdam groeit en het wordt steeds drukker op de wegen en fietspaden. Het stallen en parkeren van al die fietsen en auto’s neemt bovendien veel kostbare ruimte in beslag. De gemeente Amsterdam werkt daarom aan BuurtHubs, een plek in de buurt waar bewoners gebruik kunnen maken van allerlei soorten elektrisch deelvervoer, van de deel(bak)fiets tot de scooter en auto. Via een app krijgen gebruikers toegang tot de voertuigen.

MaaS

De BuurtHubs worden gerealiseerd in samenwerking met verschillende vervoerders. Tegelijkertijd wordt met de BuurtHubs verder toegewerkt naar het kunnen aanbieden van vervoer van verschillende vervoerders in MaaS-platformen (Mobility as a Service). Hierin is het mogelijk om via één app verschillende soorten vervoer in te plannen, te boeken en te betalen.

Smart Mobility Team Amsterdam

De BuurtHubs zijn een project van het Smart Mobility Team van de gemeente Amsterdam en onderdeel van een groter Europees project waar de effecten van het aanbieden van deelmobiliteit in verschillende steden wordt getest. Amsterdam onderzoekt de specifieke effecten van het aanbieden van elektrische deelmobiliteit binnen een bottom-up aanpak.

Meld je aan voor een eigen BuurtHub.

15-20 hubs

Bewoners en ondernemers uit een buurt bepalen samen hoe een BuurtHub eruit komt te zien. Iedere hub verschilt in omvang, aangeboden soorten vervoersmiddelen en bijbehorende service. Het project wil nieuwe mobiliteitsconcepten testen, autobezit verminderen en meer openbare ruimte creëren om zo bereikbaarheid en leefbaarheid te vergroten.

Sinds dit jaar worden bewonersgroepen uitgedaagd om met voorstellen te komen voor de BuurtHubs. In totaal worden er zo’n 15-20 Buurthubs gerealiseerd in Amsterdam in de periode 2020 – 2022.

Voorbereidingen

Momenteel lopen de voorbereidingen voor de eerste BuurtHubs in Amsterdam. Gesprekken tussen het projectteam en bewoners over het vormgeven van de Hubs zijn inmiddels opgestart. Ook komt er een menukaart van waaruit bewoners de vervoerders kiezen die zij in hun eigen BuurtHub willen hebben staan. Een belangrijke stap in de realisatie van het project BuurtHubs is het breder delen van kennis met de Metropoolregio Amsterdam. De komende tijd worden lessen en ervaringen dan ook gedeeld via het MRA-platform Smart Mobility en het Smart Mobility MRA Festival 2020.

Europese samenwerking

Het project wordt gefinancierd vanuit een Europese Interreg-subsidie in samenwerking met vijf andere steden (Nijmegen/Arnhem, Manchester, Kempten, Dreux en Leuven), universiteiten, kennisinstellingen en mobiliteitsaanbieders Een grote meerwaarde van de Europese samenwerking is dat elke stad een andere implementatie-strategie voor de BuurtHubs heeft zodat de verschillende partijen van elkaar kunnen leren. Meer informatie over dit Europese samenwerkingsverband je op de website van Interreg.

Tijd voor een festival!

Op maandag 16 november begint het Smart Mobility MRA Festival. Over innovatieve oplossingen voor onze opgaven en thema’s in een gebied dat groeit en drukker wordt.

Meer weten?