In de nieuwe Sluisbuurt op het Zeeburgereiland in Amsterdam verschijnen 5.500 woningen en ongeveer 90.000 vierkante meter aan kantoorruimtes en voorzieningen. Tussen 2020 en 2030 wordt dat alles gebouwd. Hoe zorg je ervoor dat de bouw niet leidt tot een verstopping van de infrastructuur en een gebrek aan parkeerplekken? Een van de antwoorden zit hem in het inzetten op deelmobiliteit én het succesvol implementeren daarvan. Een adviesrapport biedt nu handvatten daarvoor.

In het rapport Samenhangende invulling deelmobiliteit en parkeren Sluisbuurt Amsterdam, geven drie bureaus advies over deelmobiliteit in deze nieuwe stadswijk. Daarin staan een aantal bevindingen en aanbevelingen. Wij kozen er 4 uit.

Goedkoper

Money Talks. Uit het rapport blijkt dat het gebruik van (deel)fietsen, het OV, of een deelauto in de Sluisbuurt de bewoner niet alleen meer flexibiliteit van mobiliteit mogelijk maakt, maar ook dat het een stuk goedkoper is dan het bezitten van een auto. Er wordt dan ook aanbevolen om daar aandacht aan te besteden in de promotie rondom de Sluisbuurt, zodat de voordelen van deelmobiliteit vanaf dag één in het hoofd van de nieuwe bewoners zit. De voordelen van (elektrische) deelmobiliteit zijn de schonere lucht en straten worden meer leefbaar met meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Vroeg in het proces

Het is slim om vroeg in het proces van een gebiedsontwikkeling na te denken over duurzame mobiliteit. Dan kan er in het ruimtelijk ontwerp ook rekening mee gehouden worden. De Sluisbuurt ligt op fietsafstand van de stad en dat biedt voordelen. Volgens het rapport moeten in een gebied waar duurzame mobiliteit een belangrijke voorwaarde is, loop- en fietsroutes een prominente plek krijgen in het stedenbouwkundig plan.

Parkeervoorzieningen

Het rapport raadt de gemeentes ook aan de parkeervoorzieningen in eigen hand te houden. Door die in eigen hand te houden, kan er in de toekomst worden ingespeeld op nieuwe innovaties. In de Sluisbuurt heeft de gemeenteraad van Amsterdam besloten het aantal parkeerplaatsen te begrenzen op maximaal 2160, omgerekend 0.3 parkeerplaats per woning. Daarmee wordt een extra impuls gegeven aan het gebruik van deelmobiliteit.

Laat wat open voor de toekomst

Innovatie in mobiliteit gaat snel. Het rapport raadt dan ook sterk aan witte plekken in het ontwerp in te tekenen zodat er ruimte blijft bestaan om nieuwe innovaties toe te passen.

Zelf in gesprek over mobiliteit in gebiedsontwikkeling of meer weten over het onderzoek en de implementatie van deelmobiliteit in de Sluisbuurt? Op 27 en 28 november staat Maarten de Vries, thematrekker bij het MRA Smart Mobility Programma-team u graag te woord op stand 2.3.34 op de vakbeurs Mobiliteit in Houten.

Donderdag 28 november wordt dit onderzoek tussen 14.30 – 15.00 uur op de vakbeurs Mobiliteit in Houten gepresenteerd, onder andere door Domingo Regalado van Os van gemeente Amsterdam en Bas Scholten van APPM.

U kunt ook contact opnemen met:
Maarten de Vries, Thematrekker Gebiedsontwikkeling MRA Smart Mobility Programma; M.devries@Vervoerregio.nl
Domingo Regalado van Os, projectmanager namens de gemeente Amsterdam; d.regalado@amsterdam.nl
David Uiterwaal, programmamanager Vervoerregio Amsterdam – Investeringsagenda Smart Mobility.