Mobility as a Service (MaaS) draait om vraaggerichte mobiliteit. Wat betekent dit nu eigenlijk? Een animatie legt in het kort uit wat we onder dit begrip verstaan.

MaaS draait om vraaggerichte mobiliteit. Hierbij staat niet langer het aanbod van vervoer centraal, maar de wens van de klant.

MaaS biedt allerlei kansen voor stedelijke verdichtingsgebieden om het autogebruik en bezit te verminderen en alternatieve reismogelijkheden te bieden aan bewoners. In landelijke gebieden kunnen vraaggerichte diensten eveneens soelaas bieden, ook in relatie tot de vermindering van het aanbod van openbaar vervoer. Voor het doelgroepenvervoer biedt MaaS eveneens kansen, met name door het vergroten van de flexibiliteit.

Wil je meer weten over MaaS? Ga met ons in gesprek.
De MRA kan jouw smart mobility-idee vooruithelpen.