Van Toekomstradar naar Kennisagenda Smart Mobility: informatie en duiding voor beleidsmakers op één plek

De Toekomstradar van MRA-platform Smart Mobility heet nu Kennisagenda Smart Mobility en is te vinden via de website van kennisplatform CROW. De Kennisagenda biedt zicht op actuele ontwikkelingen, deelt achtergrondinformatie en geeft praktijkvoorbeelden. ‘Een site met...

Mobiliteitscentrale van de toekomst voert digitaal regie op publieke ruimte

We werken in de Metropoolregio Amsterdam al goed samen op het gebied van smart mobility, maar dit kan altijd nog verder worden versterkt. Hoe doen we dat en met wie? En welke thema’s hebben extra aandacht nodig? In deze serie duo-interviews spreken we met leden van de...