Mobiliteitscentrale van de toekomst voert digitaal regie op publieke ruimte

We werken in de Metropoolregio Amsterdam al goed samen op het gebied van smart mobility, maar dit kan altijd nog verder worden versterkt. Hoe doen we dat en met wie? En welke thema’s hebben extra aandacht nodig? In deze serie duo-interviews spreken we met leden van de...