Onlangs is het Dashboard logistieke stromen gelanceerd. Het dashboard brengt in kaart welke goederen worden vervoerd in de provincies Noord-Holland en Flevoland. Ook maakt het inzichtelijk wanneer en met welke voertuigen het vervoer gebeurt. Overheden en wegbeheerders kunnen het dashboard gebruiken voor gericht beleid. De Vervoerregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland, Amsterdam Logistics en Metropoolregio Amsterdam hebben het dashboard laten ontwikkelen. Amsterdam Logistics is met name geïnteresseerd in de informatie voor haar programma’s voor schoon en slim vervoer rond de MRA-ports.

Dit artikel is eerder verschenen op de website van Amsterdam Logistics

Het Dashboard logistieke stromen bevat met name data van het CBS en Rijkswaterstaat over het wegverkeer in Noord-Holland en Flevoland over de jaren 2014-2020. Het kan dienen als nulmeting voor bepaalde regio’s, zones en zelfs wegvakken. De gebruiker kan zelf selecteren welke informatie hij of zij wil hebben. Zo kan het zijn dat gemeentes van drukke steden – Amsterdam en Haarlem bijvoorbeeld – willen weten wat de stromen inhouden, bijvoorbeeld horeca-, bouwmaterialen of pakketjes. Ook is in te zien waar voertuigen zoal vandaan komen, waar ze rijden – snelweg, binnenwegen of bebouwde kom – en wat hun bestemming is. En wordt er vervoerd met de traditionele vrachtwagen, LEVV’s of met bestelwagens. Met die kennis kunnen gemeentes nauwkeuriger sturen. Denk aan venstertijden voor vrachtwagens en eisen op het gebied van elektrische vervoer. Ook krijgen gebruikers meer inzicht in de milieu-impact van bepaalde voertuigen.

Logistieke stromen met bestemming Greenport Aalsmeer | Foto: screendump dashboard

De vier partners hebben allemaal vanuit een andere invalshoek behoefte aan het dashboard”, zegt Ton Geuzendam. Hij heeft als netwerkregisseur Logistiek namens de Vervoerregio en Provincie, de ontwikkeling van het dashboard begeleid. “Amsterdam Logistics (ALP) wil de informatie gebruiken voor de eigen programma’s rond de luchthaven, haven en greenport Aalsmeer: CTC Amsterdam Westkant, Noord West Connect en Zero Emission Corridors.” Om helder te krijgen wat die behoeftes zijn, vroegen de ontwikkelaars van Panteia elf gebruikers om een zogeheten eigen user story op te stellen. Vanuit Amsterdam Logistics was dat: “…in beeld brengen van het potentieel voor een modal shift van bouwlogistiek van weg naar water vanuit de Port of Amsterdam.”

Vanuit de gemeente Amsterdam kwam de situatieschets dat ze informatie over de hoeveelheid vrachtauto’s in bepaalde zones zou willen hebben: “…om te zien waar in de gemeente de druk van de logistiek op doorgaande wegen het grootst is. Hiermee kunnen we gerichter bekijken wat het mogelijke effect is van – bijvoorbeeld – een zogenoemde knip op bepaalde wegen.” De gemeente wil in dat geval niet alleen weten welk soort voertuigen er rijden en wat ze vervoeren, maar ook of er andere modaliteiten zijn waarmee dat kan gebeuren.

Aantal ritten per jaar naar voertuigcategorie | Foto: screendump dashboard

Ton Geuzendam heeft grote verwachtingen van het dashboard. Hij denkt dat veel partijen ervan gaan profiteren, zelfs al is het Dashboard logistieke stromen nu nog alleen te gebruiken door beleidsmakers: “Die kunnen nu veel gerichter maatregelen gaan nemen. Dus niet meer kortweg de binnenstad dicht voor al het goederenvervoer op bepaalde tijden, maar alleen voor op dat moment ongewenst verkeer. Daarmee wordt beleid dus eerlijker en transparanter.”

Interesse in het Dashboard logistieke stromen?

Neem voor inzage in het Dashboard logistieke stromen contact op met Ton Geuzendam van de Vervoerregio.

Logistieke stromen met bestemming Schiphol | Foto: screendump dashboard