Het MRA Smart Mobility Festival 2020 (#SMOBfestival2020) komt eraan. Elke week stellen we vijf vragen aan belangrijke spelers uit het veld en sprekers op het festival. Deze week gaan we in gesprek met Thea de Vries, Secretaris-Directeur van de Vervoerregio Amsterdam en Emiel Reiding, Secretaris-Directeur Metropoolregio Amsterdam over het festival en smart mobility, nu en in de toekomst.

Wat is jullie rol in het festivalprogramma?

Thea: ‘Emiel en ik trappen samen het festival af. Emiel als vertegenwoordiger van de MRA en ik van de Vervoerregio. Aan ons de taak om iedereen warm te laten lopen voor wat er de rest van de week nog gaat komen, en dat is heel veel. Er kwamen zoveel inzendingen voor mooie workshops binnen (het programma is opgesteld aan de hand van ingezonden ideeën) en daar maken we graag gebruik van door het festival ook nog een vervolg te geven.  Fantastisch dat we in de MRA zoveel kennis kunnen delen.’

Emiel: ‘Ik wil ook zeker deelnemen aan het festival. Ik heb er een hekel aan om op een event te zijn en er dan na de openingsshow vandoor te gaan. Dus ik zoek de krenten in de pap van de programmering er even uit.’

Hoe belangrijk is dit festival voor de regio?

Thea: ‘Onze regio is toe aan een volgende stap. Ondanks COVID-19 blijft de urgentie voor een goed en mulitimodaal mobiliteitssyteem in de regio groot. De MRA is nog steeds de snelt groeiende regio van Nederland en al dat vervoer komt echt wel weer terug straks. We verwachten wel op een andere manier maar daar kan juist Smart mobility een grote rol in spelen.. Daar kunnen we nu al gezamenlijk de schouders onder zetten. Een festival als dit kan goed helpen met het tentoonstellen van initiatieven en zorgen dat we kennis delen met elkaar.’

Emiel: ‘Je leest nu artikelen in de krant dat Amsterdam krimpt, maar zodra we het virus achter ons kunnen laten komt die groei echt keihard terug. Dat brengt ongekende mobiliteitsvraagstukken met zich mee. We zullen een grote sprong moeten maken in het slimmer maken van ons mobiliteitssysteem. In Nederland zouden we eigenlijk bij de aller slimsten op dit gebied moeten zitten. Daar zijn we nu nog niet, terwijl de we alle goede gereedschappen in huis hebben. Kijk naar onze universiteiten en partijen als TNO en TomTom. Dit soort festivals kunnen helpen bij het nog beter verbinden van dat soort partijen. Dat is ook de rol van de MRA en de Vervoerregio: lijntjes leggen om die slimme innovaties van de grond te krijgen.’

Welke sessie zou je zelf willen volgen?

Thea: ‘Ik ben heel benieuwd naar de sessie De metropoolregio in beweging: werken aan de mobiliteitstransitie. In die interactieve sessie kijken deelnemers naar vragen over het mobiliteitssysteem van de toekomst: hoe houden we dat klimaatneutraal? Hoe blijft het betaalbaar? Hoe blijft het platteland bereikbaar, en de stad een prettige leefomgeving? Dat zijn vragen die de komende jaren heel belangrijk zijn, en waar we nu nog niet per se een collectief antwoord op hebben.’

Emiel: ‘De sessie Governance en financiering van mobiliteitsconcepte/hubs in gebiedonstwikkeling is interessant. Hubs worden een heel belangrijk onderdeel van smart mobility de komende jaren. Als (op termijn) de zelfrijdende auto een betaalbare realiteit zal worden, pakken minder mensen de trein. Dan is die zelfrijdende auto veel aantrekkelijker. Maar die wil je niet in de binnenstad hebben. Dat kun je voor een groot deel opvangen met multimodale Hubs. Alleen moet je dan wel goed nadenken over de verantwoordelijk voor die Hubs. Wie is eigenaar en exploitant van de Hubs bijvoorbeeld en hoe zorg je voor flexibiliteit en toegankelijkheid? En liggen er voldoende voorzieningen rondom de Hubs? Daar zien we her en der oplossingen voor, maar nog geen waterdicht antwoord.’

Wat is volgens jullie een geslaagd initiatief op het gebied van smart mobility?

Thea: ‘Technisch gezien kan alles, maar soms staat wet en regelgeving de innovatie in de weg. Er is door de Vervoerregio een richtlijn opgesteld voor het opnemen van smart mobility in OV-concessies. Dat vind ik een belangrijke stap. Daarnaast zijn er hele goede stappen gezet in het met behulp van data sturen van publieksstromen (Crowd Management). We zien nu opeens dat vervoerders ook in apps laten zie hoe druk treinen, trams en bussen zijn. Dat is nu in coronatijd al heel behulpzaam maar dat kan straks als het weer drukker wordt ook heel goed gebruikt worden voor het spreiden van reizigers.’

Emiel: ‘Dan kies ik voor de ov-fiets. Innovatie hoeft helemaal niet zo technologisch geavanceerd te zijn. Het werkt ontzettend makkelijk en wordt daarom ook heel veel gebruikt. Smart mobility is niet alleen maar techniek. Wat ik ook mooi vind om te zien is dat er in deze gekke tijd opeens wel afspraken worden gemaakt voor het spreiden verkeer in de spits. Denk aan flexibele starttijden van colleges van studenten, of het massale thuiswerken en flexibel werken. Dat zijn op zichzelf geen totale oplossingen maar wel een deel van de oplossing die we nodig hebben. Zo brengt Corona ons ook nog iets goeds’

Als we smart mobility niet goed genoeg toepassen, wat is dan het risico voor de metropoolregio?


Thea: ‘
Het is heel belangrijk dat je een inclusief aanbod krijgt. Dus dat alle bewoners gebruik kunnen maken van slimme toepassingen als Hubs en MaaS. Daar wil ik de markt ook echt op uitdagen en dat is ook onze taak als overheid: Denk niet alleen in winst, maar ook in inclusiviteit. Als overheid moeten we een goede verbinding leggen tussen markt en onze publieke taak door goede voorwaarden te stellen. Zo voorkom je dat bewonersgroepen uitgesloten worden van deelname aan een nieuw systeem en voorkom je dat de innovaties te gefragmenteerd zijn. We moeten juist een eenduidig werkend systeem hebben, voor de regio en daarbuiten.’

Emiel: ‘Er zit ook een economisch belang bij. De MRA heeft niet de dichtheid in bebouwing die London of Parijs hebben. We kunnen daarom niet een vergelijkbaar OV-systeem aanleggen om goede verbindingen te krijgen, dat is in elk geval vele malen duurder. Als wij economisch met andere metropolen meewillen moet ons systeem het beste en slimste zijn van allemaal. Smart Mobility is dus een uiterst belangrijke sleutel.’

Tijd voor een festival!

Op maandag 16 november begint het Smart Mobility MRA Festival. Over innovatieve oplossingen voor onze opgaven en thema’s in een gebied dat groeit en drukker wordt.

Meer weten?