MRA-platform Smart Mobility wenst iedereen binnen ons netwerk een gelukkig, gezond en smart 2024! Net als vorig jaar trappen we af met de verwachte hoogtepunten volgens onze thematrekkers. Waar kijken zij naar uit dit jaar?

Maarten Peters, thematrekker Smart Infra

“Ik kijk vooral uit naar de verdere uitwerking van de pilot voor Xcarcity. Dit jaar werken we de projectcase voor de regio Amsterdam uit, organiseren we een bijeenkomst in juni en gaan we de kennis en ervaringen die we opdoen delen met partners en gemeenten van ons platform. Met Xcarcity kunnen we in de toekomst via nagebootste situaties in digital twins zien wat de effecten zijn van smart mobility op de mobiliteit in steden.”

Lees meer over Smart Infra

 

Michiel Prak, thematrekker Data en digitalisering

“In 2024 wil ik met onze partners werken aan hun datastrategie. In een datastrategie wordt beschreven welke data binnen de organisatie nodig zijn, en hoe deze moeten worden ingezet en beheerd om strategische doelstellingen te behalen. Data is namelijk een middel, nooit het doel. Je hebt data bijvoorbeeld nodig om de effecten van bepaalde maatregelen te voorspellen, of om te toetsen of je op koers bent om je doelen te bereiken. Het opstellen van een datastrategie bouwt voort op de methodes en producten die de afgelopen jaren door ons platform zijn ontwikkeld en ingezet: het Datakookboek en de value sessies. De belangrijkste lessen vatten we samen in een handreiking, zodat onze partners – en andere organisaties – een vliegende start kunnen maken met hun eigen datastrategie.”

Lees meer over Data en digitalisering

 

José van der Plaat, thematrekker MaaS en deelmobiliteit

“Als partner van programma Natuurlijk! Deelmobiliteit gaan we samen met meer dan dertig andere overheden werken aan het verder vergroten en versnellen van deelmobiliteit. We gaan aan de slag met nieuwe ondersteunende producten en wisselen zoveel mogelijk kennis en ervaring met elkaar uit. Daarnaast blijven we natuurlijk kennis delen met de regio. In 2023 hebben we twee nuttige en goed bezochte werkplaatsen georganiseerd, daar gaan we mee door! Ook in 2024 verwacht ik een aantal interessante onderwerpen te kunnen agenderen, samen met de partners van ons platform. Tussen al deze samenwerkingen door wil ik op zoek gaan naar meer een-op-een begeleiding in het vergroten van deelmobiliteit in bepaalde gemeenten. We maken er weer wat moois van!”

Lees meer over MaaS en deelmobiliteit

 

Ton Geuzendam, thematrekker Slimme en schone logistiek

“In mei levert ons platform de leidraad voor een Mobiliteitsprogramma van Eisen (MPvE) voor bedrijventerreinen op. Deze terreinen zijn een belangrijk onderdeel van de verstedelijkingsopgave van de MRA. Met een MPvE voor bedrijventerreinen zorg je ervoor dat je in de inrichting rekening houdt met de logistiek van nu en in de toekomst. Dit betekent voldoende laadinfrastructuur en ruimte voor logistieke hubs. 2024 staat ook in het teken van uitvoering van de Regionale Uitvoeringsagenda Stadslogistiek (RUAS). We maken onder meer een ontwerp voor slimme bouwlogistiek op en doen een onderzoek naar de haalbaarheid van een logistieke hub voor het Stadshart Amstelveen.”

Lees meer over Slimme en schone logistiek

 

Hidde van der Maas, thematrekker Gebiedsontwikkeling en hubs

“Binnen thema Gebiedsontwikkeling en Hubs richten we ons in 2024 op het versterken van samenwerkingen en het realiseren van integrale oplossingen. De focus ligt op het verbinden van mobiliteit met ruimtelijke ontwikkeling, het versterken van regionale samenwerking, en het opnemen van stadslogistiek in de ruimtelijke ordening. Daarnaast wil ik het belang van gedragsverandering in de stedelijke mobiliteit benadrukken en een passende aanpak met partners uit verschillende sectoren maken. Met deze aanpak willen we bijdragen aan een toekomstbestendige en duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving.”

Lees meer over Gebiedsontwikkeling en hubs

 

Rick Pakkert, thematrekker Regionaal en landelijk netwerken

“Met enthousiasme ga ik dit jaar weer veel overleggen over wat er goed past in de regio’s en wie dat verder kan brengen. Maar wel op een andere manier dan de voorgaande jaren. We beginnen met een Strategisch Smart Mobility Beraad (SSMB) en het Tactisch Smart Mobility Overleg (TSMO) vanuit de landsdelen, waarbij alle werkvelden en programma’s aansluiten. We blijven daarbij uiteraard de vijf principes van de in december gewijzigde Krachtenbundeling bewaken.”

Lees meer over landelijk verbinden en agenderen

 

Wil je verder praten over een bepaald thema? Neem dan contact op met onze programmamanager of een van onze thematrekkers!