Mobility as a Service, oftewel MaaS. Wat is dat nu eigenlijk? Wat valt hier wel en niet onder? Zeker bij de kleinere gemeenten zorgt de term wel eens voor verwarring. En dat maakt de drempel om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan alleen maar hoger. Om duidelijkheid en eenduidigheid te scheppen en om het gemeenten makkelijker te maken heeft het MRA-platform Smart Mobility een gids opgesteld. ‘Als gemeente kun je niet aan extra mobiliteitsopties werken zonder aandacht te schenken aan de S van Service.’

Het is belangrijk om als overheden tot een gezamenlijke definitie te komen, om elkaar te begrijpen en om de markt te structureren. Daarom beschrijft de gids ‘Een perspectief op MaaS: gids voor decentrale overheden’ de gezamenlijke visie op MaaS van het MRA-platform Smart Mobility. ‘We zien dat elke partij het begrip anders uitlegt en dat de definities van MaaS en deelmobiliteit nogal eens door elkaar heen lopen’, zegt Bram Nieuwstraten, beleidsmedewerker Innovatieve mobiliteit bij de Vervoerregio. ‘Dat kan het extra lastig maken om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Daarnaast zien we, zeker bij kleinere gemeenten, dat de urgentie en capaciteit voor MaaS ontbreekt. Met deze gids proberen we in kaart te brengen wat het is, wat de kansen zijn en hoe je als decentrale overheid de eerste stappen zet.’

Simpeler dan je denkt

Want ook gemeenten die niet kampen met bijvoorbeeld grote drukte door autoverkeer, doen er goed aan om toch na te denken over MaaS als digitaal hulpmiddel. Bram: ‘De meeste gemeenten willen wel andere vervoersopties aanbieden aan hun inwoners dan alleen de eigen auto. MaaS kan dan een deel van de oplossing zijn. De term MaaS schrikt veel gemeenteambtenaren af. Maar het is eigenlijk simpeler dan je denkt. Het is vaak een andere manier van denken over mobiliteit dan een complete andere manier van werken. In de gids geven we praktische tips, leggen we aan de hand van onze visie uit welke invloed de gemeente heeft en welke voordelen MaaS heeft.’

De S van service

Een voorbeeld van een tip: ‘We willen het instappen en opstappen voor de reiziger zo makkelijk mogelijk maken, daar kun je eisen aan verbinden. Als we samen zorgen dat er minder registratiestappen nodig zijn, en apps intuïtief te bedienen zijn, zullen mensen eerder gebruik maken van deelmobiliteit. Het wordt lastig als je voor elke deelfiets, -scooter of -auto een andere app moet downloaden, met een ander abonnement en een ander betaalsysteem. Dan haak je af. Maar als je dit makkelijk maakt, zullen mensen minder snel een tweede of derde auto aanschaffen. Daarvoor moeten gemeenten aandacht schenken aan de S van service. Als je bezig bent met servicedenken, regel je dat betalen veel intuïtiever en eenvoudiger wordt – zeker bij combineren van meerdere aanbieders achter elkaar. Met het je gemeentelijke vergunningenbeleid kun je hier invloed op uitoefenen. Dan wordt gebruiken van deelmobiliteit eenvoudiger en gaat het gebruik omhoog.’

Heb je vragen over de gids MaaS? Neem dan contact op met José van der Plaat, thematrekker Deelmobiliteit en MaaS, via j.vanderplaat@vervoerregio.nl.