Het digitaliseren van data maakt mobiliteit slimmer. Actuele en betrouwbare mobiliteitsdata zorgen voor een verbetering van de doorstroming in de regio. Reizigers kunnen beter worden geïnformeerd en het maakt samenwerking tussen partijen makkelijker. Provincies Noord-Holland en Flevoland hebben binnen de Data Top 15 vijf onderwerpen als prioriteit aangemerkt. Daar gaan ze als eerste mee aan de slag. In juni besteedden we aandacht aan werkzaamheden-data. Deze keer vertellen we je meer over het digitaliseren van statische en dynamische parkeerdata.

Alex Smienk is adviseur verkeersmanagement bij de Vervoerregio Amsterdam en richt zich op de digitalisering van mobiliteitsdata. Als onderdeel van het Regionaal Datateam (RDT) ondersteunt hij gemeenten bij het digitaliseren van statische en dynamische parkeerdata. Alex legt uit: ‘Statische parkeerdata bieden informatie over parkeerlocaties: waar zijn ze, hoeveel auto’s kunnen er staan, zijn er beperkingen zoals tijdslimieten of hoogtes en wat zijn de tarieven. Dynamische parkeerdata geven inzicht in de actuele bezetting van parkeergarages en -terreinen. Deze data kunnen weer worden gebruikt door serviceproviders, zoals de ANWB, Flitsmeister en TomTom.’

Doorstroming, gastvrijheid en veiligheid

‘Een van de redenen om er als regio voor te kiezen snel aan de slag te gaan met de digitalisering van parkeerdata, is dat het in potentie veel kan opleveren’, vertelt Alex. ‘Door het zoeken naar een parkeerlocatie te voorkomen, verbeter je de doorstroming van verkeer in de stad. Het zorgt voor meer gastvrijheid en veiligheid: je krijgt minder filevorming en zoekverkeer kan soms zorgen voor onveilige situaties.’

Vaart maken

‘Een ander voordeel is dat als gemeenten aan de slag gaan met deze data, ze zien wat de knelpunten zijn in de gemeente’, vertelt Alex. ‘Denk aan een parkeerterrein dat nooit wordt gebruikt, of een garage waar altijd een file voor staat. Daar kun je je beleid op aanpassen, bijvoorbeeld door dat ene parkeerterrein beter bereikbaar te maken of door daar een lager tarief aan te bieden.’ Daarnaast is er nog een reden om vaart te maken met de digitalisering van statische en dynamische parkeerdata. Alex: ‘Er ligt een grote druk op de steden nu. Je ziet steeds meer dat steden autoluw worden gemaakt. Automobilisten moeten vaker hun wagen aan de randen van de stad neerzetten. Dit draagt bij aan de duurzaamheid en de leefbaarheid in de stad. Het is echt een toekomstbestendige maatregel, maar wel eentje waar we beter vandaag dan morgen mee aan de slag moeten. Want het is een behoorlijk ingewikkelde klus.’

Zorgen voor betrouwbare data

Voor het digitaliseren van parkeerdata moeten gemeenten en provincies informatie aanleveren. Dat gebeurt goed, aldus Alex. ‘Maar juist het borgen van het aanleveren van wijzigingen is lastig. Zorgen dat die informatie op orde en actueel blijft. Dat moet echt bij elke instantie als taak gezien worden. Dat betekent dat je afspraken moet maken over wie die informatie onderhoudt, en wanneer. Soms is er bij een gemeente echt een aparte functionaris voor, maar vaak wordt dit door iemand erbij gedaan, naast zijn gewone werkzaamheden. En dan zie je dat de borging niet of nauwelijks is vastgelegd en dus ook matig gebeurt. Terwijl het ontzettend belangrijk is om die data betrouwbaar te houden. Alleen dan pluk je er de vruchten van.’

Handreiking

Het RDT schiet gemeenten en partijen te hulp die hier niet voldoende capaciteit voor hebben. Alex: ‘We inventariseren eerst hoe er nu gewerkt wordt: welke afspraken liggen er? Vervolgens bieden we ze een concrete handreiking aan waarmee ze aan de slag kunnen. Zo hoeven ze niet op nul te beginnen.’