Gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam zijn volop bezig met het digitaliseren van mobiliteitsdata. Het doel is het leveren van actuele en betrouwbare data voor digitale mobiliteitsdiensten om de doorstroming in de regio te verbeteren. Hiervoor zijn binnen de Data Top 15 voor Noord-Holland en Flevoland vijf onderwerpen als prioriteit aangemerkt. De eerste prioriteit zijn de geplande en actuele wegwerkzaamheden.

Het digitaliseren van mobiliteitsdata is nodig om overheidstaken beter en efficiënter uit te voeren, om de reiziger beter te informeren en om innovatie en samenwerking met andere partijen te vereenvoudigen. De opgave is gestart aan de hand van vijftien belangrijke onderwerpen, de zogeheten Data Top 15. Van data over brugopeningen en maximumsnelheden tot incidenten en wegwerkzaamheden. “Wegwerkzaamheden zijn voor reizigers misschien wel de meest zichtbare activiteit van de wegbeheerder. Hierover goed en duidelijk communiceren is belangrijk om tot minder vertraging en meer begrip te komen,” vertelt Jasper Soetendal, thematrekker Digitalisering. “Hierbij hoort het beschikbaar stellen van actuele en betrouwbare data aan serviceproviders als Google en TomTom.”

RegioRegie

De afstemming over digitalisering van de data in Noord-Holland en Flevoland vindt plaats binnen RegioRegie. “Verkeer houdt zich namelijk niet aan gemeentegrenzen, en daarom is RegioRegie in 2004 begonnen als afstemoverleg bij grote wegwerkzaamheden,” aldus Soetendal. “Die afstemming tussen wegbeheerders is heel nuttig en nodig. Het uiteindelijke doel is het optimaal kunnen gebruiken van het netwerk. Bijvoorbeeld door te voorkomen dat we omleidingsroutes over afgesloten wegen plannen of dat er gelijktijdig werkzaamheden met ernstige verkeershinder zijn in de buurt van een grootschalig evenement.”

Positieve effecten

Om proactief bij te sturen bij projecten is het van groot belang dat alle wegbeheerders (gemeenten, provincie, waterschappen en Rijkswaterstaat) de informatie over hun werkzaamheden vroegtijdig en uniform met elkaar delen. Soetendal: “Op landelijk niveau zijn hier goede voorzieningen voor. Als iedere wegbeheerder hier actuele en betrouwbare data voor aanlevert, leidt dat uiteindelijk tot betere doorstroming in de hele regio. En voor de wegbeheerder zelf geeft deze data ook beter inzicht, waarmee betere beslissingen gemaakt kunnen worden.”

Regionaal Data Team komt naar je toe deze zomer

De andere data-onderwerpen die dit jaar prioriteit hebben gekregen in Noord-Holland en Flevoland zijn: logistiek, (statisch en dynamisch) parkeren, fietsen en iVRI. Het regionaal datateam van de provincies Noord-Holland en Flevoland helpt gemeenten en wegbeheerders om de opgave uit te voeren. Gezamenlijk, een-op-een of online via de Datapedia Smart Mobility. De komende maanden gaat het regionaal datateam bij verschillende gemeenten langs om te inventariseren hoe het gaat en hoe ze kunnen ondersteunen.

Meer weten over de Data Top 15? Kijk op onze website. Op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

overzicht data top 15