Met de groei van smart mobility-technologie, groeit ook het aantal cyberaanvallen op de toepassingen in de praktijk. De Klantreis en Roadmap digitale veiligheid bieden daar nu inzicht én oplossing in. De twee producten zijn vanaf nu gratis te downloaden en komen voort uit de bundel Digitale veiligheid, onderdeel van de Krachtenbundeling Smart Mobility; deze is bedoeld om te voorkomen dat overheden versnipperd, vrijblijvend en kleinschalig opereren.

Martin Visser, thematrekker Digitale Infrastructuur van dit platform is Gebiedscoördinator van de Krachtenbundeling voor het landsdeel Noordwest. Hij ging digitaal aan tafel met Gemma Schepers en Jim Boevink, verantwoordelijk voor het realiseren van de roadmap en het opbouwen van een netwerk voor digitale veiligheid in smart mobility. De Klantreis en de Roadmap zijn producten die daaruit voortkomen.

Waar helpen de Roadmap en Klantreis bij?

De Klantreis laat zien wat mogelijke problemen en oplossingen zijn rondom digitale veiligheid in smart mobility, de Roadmap laat zien welke inspanningen nodig zijn om die te realiseren. Belangrijk. “Want hoe meer alles met elkaar verbonden is, hoe groter het risico op een veiligheidsdoorbraak”, zegt Boevink.

Zwakste schakel

“De zwakste schakel vormt het gevaar voor een hack in de hele keten”, zegt Schepers. “Die keten is enorm complex. Eén auto heeft al meer dan 300 sensoren, als er ergens iets niet voldoet aan strenge veiligheidseisen komt het hele systeem in gevaar. Daarom moet je daar hele goede eisen voor op papier stellen en zoveel mogelijk zorgen voor standaardisatie. Zodat niet alleen de auto goed beschermd is, maar ook de data uitwisseling van de auto naar bijvoorbeeld een laadpaal of de connectie met je telefoon.”

Kantelpunt

Volgens Schepers en Boevink is het juist nu belangrijk dat de Roadmap en Klantreis in beeld worden gebracht. “Aan de ene kant zien we een enorme groei in het aantal toepassingen dat op de markt komt, aan de andere kant zie we ook dat we een kantelpunt naderen binnen overheden”, zegt Schepers. “We maken een transformatie naar een digitalisatietijdperk. Waar je eerder beleid maakte omdat je data wilde inwinnen en slimmer wilde werken, gaan we nu langzaam beleid maken omdat we al data hebben.”

Download hier de Roadmap

Download hier de Klantreis

Vragen uit de markt

De Roadmap en Klantreis moeten overheden dan ook helpen klaar te staan als marktpartijen vragen hebben over wat er wel en juist niet mag met ingewonnen data. Boevink: “De techniek kan ongelofelijk veel. Nu al kunnen sommige auto’s meten wanneer de bestuurder een hartaanval dreigt te krijgen. De auto zet zichzelf dan stil. Schepers: “Dat gaat natuurlijk ver wat betreft privacy en er kan een datalek ontstaan, met allerlei gevolgen van dien. De markt kan alles bouwen, maar overheden moeten daarom strakke kaders geven voor wat bedrijven met die data mogen doen.”

Satéprikker

De Roadmap is een instrument dat overheden hierbij helpt. “Het is belangrijk alle overheden mee te nemen in de ontwikkeling van technologie in mobiliteit en hier inzicht in geeft. Digitale veiligheid moet een breed gedragen verantwoordelijkheid worden voor iedereen in het smart mobility-veld. Daar horen dus ook marktpartijen bij. Marktpartijen bieden  deelmobiliteit aan in de stad, je kunt niet meer zonder ze als je een kader voor smart mobility ontwikkelt.” Boevink: “Digitale veiligheid raakt iedereen in de smart mobility-keten. Wij zien het als een satéprikker die door alle digitale ontwikkelingen voor mobiliteit heenloopt. Als je die eruit trekt, wordt de keten die steeds meer met elkaar wordt verbonden zwakker en vatbaar voor hack of datalekken.”

Krachtenbundeling

Juist op dit gebied ziet Martin Visser een belangrijke rol voor de Krachtenbundeling. “Als je digitale veiligheid ‘als een statéprikker’ aan andere thema’s wil verbinden, biedt de Krachtenbundeling hier de juiste omgeving voor. Als gebiedscoördinator heb ik daarom recent een regionaal overleg georganiseerd met alle betrokkenen bij de Krachtenbundeling, zodat we die verbindingen ook in onze eigen regio goed kunnen leggen om zo de effectiviteit van onze inzet op die Krachtenbundeling te vergroten.

Doorpraten?

Martin Visser is behalve thematrekker Digitale & Fysieke Infrastructuur ook Gebiedscoördinator voor het landsdeel Noordwest van de landelijke Krachtenbundeling vanuit het MRA-platform smart mobility. Vragen over dit onderwerp? Klop aan bij Martin Visser.