Over iets meer dan een jaar gaat er in zo’n dertig Nederlandse steden een zero-emissiezone voor logistiek vervoer in. Dit is een belangrijke stap richting een van de doelen van het Klimaatakkoord: uitstootvrij transport in 2050. Maar steden kunnen ook op andere manieren overgaan op duurzame stadslogistiek. Om gemeenten hierbij te helpen, is er nu een praktische gids beschikbaar.

De gids is onderdeel van de Regionale Uitvoeringsagenda Stadslogistiek (RUAS), die is opgesteld door Vervoerregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland en Provincie Flevoland. De RUAS is een ‘regionale vertaling’ van de landelijke Uitvoeringsagenda Stadslogistiek. De RUAS moet bijdragen aan een gelijk speelveld voor gemeenten onderling, om grote verschillen in bijvoorbeeld venstertijden en maximale voertuiglengte en -gewicht te voorkomen. Daar hebben gemeenten en bedrijfsleven belang bij. Onderdeel van de RUAS is een nieuwe gids, speciaal gemaakt voor gemeenten. Thematrekker Slimme en Schone Logistiek Ton Geuzendam vertelt er meer over.

Wat staat er zoal in de gids?

Ton: “Deze gids bevat tips, tools en afvinklijstjes en geeft gemeenten zo houvast bij de overgang naar uitstootvrije stadslogistiek. Denk aan stappenplannen, informatie over ontheffingsregelingen en laadinfrastructuur en over andere te nemen maatregelen, zoals voorrang bij het ontvangen van parkeervergunningen. Maar er staan voor gemeenten ook richtlijnen in over het communiceren richting ondernemers. Daarvoor hebben we een kernboodschap op papier gezet. En de gids verwijst met links naar al langer beschikbare websites, zoals OpwegnaarZES.nl

Welke onderwerpen lijken jou het meest interessant voor gemeenten?

“Een interessant onderwerp voor gemeenten is het Landelijk Ontheffingsloket, dat er volgend jaar gaat komen. Ondernemers krijgen, zowel in gemeenten met als zonder zero-emissiezones, te maken met vrijstellingen en ontheffingen. Zo zijn er momenteel negen ontheffingen waarbij voertuigen niet uitstootvrij hoeven te zijn. Denk aan aangepaste gehandicaptenvoertuigen en voertuigen in particulier bezit.
Ook is er een soort menukaart met instrumenten die gemeenten kunnen inzetten voor duurzame stadslogistiek, wanneer zij géén zero-emissiezone instellen. Denk aan het creëren van extra laadpalen, het voeren van duurzaam inkoopbeleid of extra handhaving inzetten.”

Waar kunnen gemeenten de gids vinden?

“Het is geen fysieke gids, maar een digitale gis die telkens wordt bijgewerkt, wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is. Hij is te vinden op de website van de provincie Noord-Holland.