De gemeente Amsterdam, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Vervoerregio Amsterdam hebben in 2018 de handen in een geslagen met het bedrijfsleven om samen een zogenaamde Mobility as a Service (MaaS) dienst aan te besteden. MaaS (Mobility as a Service) biedt reizigers de mogelijkheid om alle beschikbare vervoermiddelen te plannen, boeken en betalen vanuit één app.

De aanbesteding is inmiddels doorlopen. De winnaar is een consortium van Over Morgen, Amber, Radiuz en Transdev. Samen met stakeholders in de Metropoolregio Amsterdam, startend in Zuidas, ontwikkelen zij de komende drie jaar AMAZE. De dienst stimuleert duurzaam en vitaal reizen en heeft als doel om zoveel mogelijk tevreden reizigers een duurzame modal shift te laten maken. 5 november 2019 is de samenwerking tussen de Gemeente, werkgevers en AMAZE officieel gestart.

Reizen met AMAZE
In mei 2020 wordt Amaze gelanceerd als een van de eerste volwaardige MaaS-diensten in Nederland. Via de dienst heeft de reiziger direct toegang tot alle vormen van mobiliteit, zonder onnodig gedoe. Plannen, boeken en betalen van OV, deelauto’s, deelfietsen en taxi’s vanuit één app. Amaze biedt op ieder moment het meest optimale reisadvies, afhankelijk van de mobiliteitswensen van de reiziger. Persoonlijke voorkeuren kunnen worden ingesteld, zodat voorgestelde routes en te gebruiken vervoersmiddelen aansluiten bij de behoeftes van de reiziger op dat moment. De routeplanner houdt rekening met verkeer, weersvoorspellingen en waar de reiziger die dag nog meer naar toe moet. Doelstelling voor Amaze is de reiziger maximaal comfort en flexibiliteit tijdens zijn reizen te bieden.

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) duurzaam bereikbaar
Steden in Nederland groeien hard, zo ook de MRA. Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam investeren fors in het aantrekkelijk maken van andere vormen van vervoer, onder andere via de Agenda Autoluw. Veel werknemers van bedrijven  wonen echter buiten de regio. Zij zijn vaker aangewezen op de auto, het openbaar vervoer, deelmobiliteit en concepten als P+R. Amaze moet hen de mogelijkheid bieden om op een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke manier alle verschillende vormen van OV en deelmobiliteit te gebruiken. Dit moet het vaker laten staan van de auto aantrekkelijker en met name gemakkelijker maken. Zo kan de drukte op de weg en het spoor beter worden gespreid en wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een duurzaam bereikbare en leefbare stad en regio.

Een vliegende start bij zakelijke reizigers
De gemeente Amsterdam en de Vervoerregio werken al jaren nauw samen met het bedrijfsleven in Zuidas om de bereikbaarheid te verbeteren. In 2018 is besloten om samen met toonaangevende werkgevers een MaaS-dienst aan te besteden. Overheden subsidiëren de ontwikkeling van de dienst, werkgevers betalen voor het gebruik door hun medewerkers. Voor werkgevers zijn het reduceren van de CO2-uitstoot, het verhogen van de tevredenheid en de vitaliteit van hun medewerkers de belangrijkste doelstellingen met Amaze. Daarnaast worden ze ontlast door lagere administratieve lasten, snel en eenvoudig inzicht in het gebruik én de effecten daarvan (in termen van uitgestote CO2 en verbrande kilocalorieën) en real-time inzicht in de effecten en effectiviteit van hun mobiliteitsbeleid.