De kogel is door de kerk: voor het eerst zullen de Vervoerregio en de gemeente Amsterdam Europese subsidie ontvangen voor innovatieve technologieën die toegepast worden in nieuwe fietsenstallingen. Overigens is dit niet alleen dankzij de inspanningen van de gemeente en de Vervoerregio, maar ook van de samenwerkingspartijen ProRail, NS en het Rijk.

Martijn Sargentini, Programmaregisseur Investeringsagenda Fiets bij de Vervoerregio, vertelt meer.

Martijn, de subsidie is dus voor technische toepassingen in een stalling en niet voor de bouw van een fietsenstalling zelf?

“Dat klopt. En – niet onbelangrijk– de subsidie is alleen bedoeld voor innovaties in stationsstallingen die nog op de planning staan om ontwikkeld te worden. Innovaties waar je dan vervolgens aan moet denken zijn bijvoorbeeld een automatisch check in/check out systeem, dynamische info-borden die in de omgeving van de stalling al aangeven waar nog plek is en het monitoringssysteem dat hiervoor nodig is. Eigenlijk allemaal slimme maatregelen waarmee we kostbare stallingen zo optimaal mogelijk kunnen benutten.”

Een beetje zoals bij de fietsenstalling in Zuid die onlangs opgeleverd is?

“Daar zijn we inderdaad al ver met de innovatieve toepassingen die er op dit moment zijn en maken we bijvoorbeeld al gebruik van die dynamische info-borden. De reden dat het hier al toegepast wordt, is omdat station Zuid – mede door de komst van de Noord/Zuidlijn – een druk kooppunt is en er daardoor behoefte was aan nieuwe stallingen met technische snufjes als die dynamische info-borden, omdat de stallingen snel vol zitten en fietsers zo kunnen zien waar er nog plek is.”

Jullie zijn dus samen met de andere partijen al langer bezig met deze innovaties?

“Jazeker; drie jaar geleden is er al het landelijke ‘bestuursakkoord Fietsparkeren’ ondertekend. Hierin hebben we samen met de provincies, ProRail, NS, Fietsersbond en het Rijk afgesproken om onze stationsstallingen naar een hoger plan te tillen door te innoveren en door de bestaande en de toekomstige plekken zo goed mogelijk te benutten. Nederland is daarin wereldwijd echt koploper. We waren dus al aan de weg aan het timmeren, maar deze subsidie is wel een mooie kers op de taart en bewijst weer dat vasthoudendheid, werkbezoeken en lobbyen wel degelijk nut hebben.”

Tot slot: waarom zijn deze technische innovaties zo belangrijk?

“Juist omdat ruimte rond stations schaars is en er veel behoefte is aan fietsparkeerplekken, wil je de ruimte die we hebben – of die nog gebouwd gaat worden – zo goed mogelijk benutten. Buiten dat, is het ook een service naar de reizigers; nergens in de wereld wordt er zo intensief gebruik gemaakt van de combinatie fiets-OV als in Nederland. Daarom willen we het fietsen van en naar de trein niet alleen stimuleren, we willen dit ook zo slim en gebruiksvriendelijk mogelijk doen. Als dit dan ook nog als gevolg heeft dat reizigers vaker de fiets nemen, zitten we helemaal op de goede weg.”

Renske van Bers, Vervoerregio Amsterdam