De komende drie jaar zetten zeven steden zich in voor innovatieve woningbouwprojecten met daarbij een grote rol voor elektrische deelauto’s als onderdeel van de City Deal Elektrische deelmobiliteit. Draagt deelmobiliteit daadwerkelijk bij aan groenere woonwijken?

Ons platform-team selecteerde de meest opvallende conclusies uit een evaluatie van adviesbureau Over Morgen.

Ruimtebesparing: vooral effectief bij parkeergarages

Omdat de City Deal nog relatief jong is (gestart in Q4 2018) en verandering in grote projecten als nieuwbouw niet van de ene op de andere dag op gang komt, zitten de meeste nieuwe projecten nog in een vroege fase. Toch laat de evaluatie zien dat vooral in projecten met parkeergarages al verschil gemaakt wordt door kleine aantallen deelauto’s. Uit de evaluatie: ‘De bespaarde ruimte komt ten goede aan verschillende invullingen, zoals een groter aantal woningen of meer groen.’

CO2-besparing: nog moeilijk te meten

Bij de projecten waar deelauto’s nu ingezet worden, zijn nog relatief weinig fossiele auto’s van de hand gedaan. Er wordt wel bij gemeld dat het hier om bestaande bouw gaat. Uit de evaluatie: ‘Bij geplande nieuwbouwprojecten is de potentie groter. Een lagere parkeernorm in combinatie met aanwezige elektrische deelauto’s beweegt nieuwe bewoners om minder vaak auto’s die op fossiele brandstoffen rijden te gebruiken en vaker de fiets te pakken.’

Kostenbesparing: potentieel, maar niet zeker

Deelmobiliteit levert ruimtebesparing op en dat neemt op zijn beurt weer kostenbesparing met zich mee. Besparing in parkeerplekken bijvoorbeeld. Volgens de evaluatie levert dit een interessante businesscase op voor projectontwikkelaars. Maar dat is niet zeker. Uit de evaluatie: ‘Wel zien we dat in sommige gevallen de ontwikkelaars ook beheersmaatregelen moeten nemen voor wanneer het deelautogebruik tegenvalt. Hierdoor kunnen zij de potentiële winst moeilijker verzilveren.’

Tijdsbesparing: significante factor

Misschien wel de meest duidelijke winst zit hem (volgens de evaluatie) in de tijdsbesparing die te winnen valt bij nieuwbouwplannen. Ontwikkelaars zijn weliswaar tijd kwijt bij het uitzoeken van een deelautoaanbieder, maar het proces loopt geen vertraging op. Het gaat eerder sneller. Uit de evaluatie: ‘Met goed onderbouwde plannen kunnen de bestuurders en de omgeving makkelijker overtuigd worden van een lagere parkeernorm in combinatie met deelauto’s (en dus een snellere realisatie).  Dit maakt het mogelijk om sneller projecten met ambitieuze leefkwaliteit haalbaarder te maken. Kortom, het leidt tot snellere realisatie van meer woningen in een groenere omgeving.

De evaluatie van de City Deal Elektrische deelmobiliteit werd uitgevoerd door adviesbureau Over Morgen en biedt nog veel meer interessante inzichten en conclusies.

Doorpraten over de City Deal Elektrische deelmobiliteit of een ander onderwerp dat hiermee te maken heeft? Neem contact op met onze thematrekkers gebiedsontwikkeling of MaaS.

Gebiedsontwikkeling: Maarten de Vries.

Mobility as a Service: Chrétienne Hoek.