25 september 2023

Tijd: 20:00 uur

Locatie: Pakhuis De Zwijger (Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam)

Op maandag 25 september 2023 organiseren Pakhuis de Zwijger en het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) een avond die in het teken staat van de vraag: ‘Hoe houden we de groeiende Metropoolregio Amsterdam (MRA) bereikbaar voor iedereen?’. We zoomen deze avond in op hoe mobiliteitsbeleid bijdraagt aan de brede welvaart (alles wat mensen van waarde vinden) en het tegengaan van bereikbaarheidsongelijkheid (de ongelijke toegang tot transport- en mobiliteitsvoorzieningen).

Bereikbaarheidsongelijkheid

De komende 20 jaar is de verwachting dat er 250.000 woningen en 230.000 arbeidsplaatsen bijkomen in de MRA, waardoor personenmobiliteit sterk zal toenemen. Om het mobiliteitsnetwerk voor iedereen toegankelijk te houden, is het essentieel om ook oog te houden voor de kwetsbare groepen. Bereikbaarheid is namelijk niet enkel het uitbreiden en efficiënter maken van wegen en spoor, maar ook of iemand bijvoorbeeld voldoende mogelijkheden heeft om zich te kunnen verplaatsen.

Tijdens deze avond zoeken we antwoord op belangrijke vragen als:

  • Welke uitdagingen staan Rijk en regio te wachten om de MRA en aangrenzende gebieden bereikbaar te houden?
  • Waar dreigt bereikbaarheidsongelijkheid op te treden?
  • Welke concrete oplossingen zijn er nodig om de bereikbaarheid en daarmee de brede welvaart voor iedereen te vergroten?

Sprekers

We hebben een interessant panel van experts weten te strikken, waaronder: Marja Ruigrok (lid van de Programmaraad SBaB, bestuurder Vervoerregio Amsterdam), Kees Burg, van der (Directeur-Generaal Mobiliteit van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Bert Van Wee (hoogleraar Transport Policy, hoofd Transport and Logictis bij de TU Delft), Danielle Snellen (plaatsvervangend sectorhoofd Verstedelijking & Mobiliteit bij Planbureau voor de Leefomgeving), Emiel Reiding (directeur Metropoolregio Amsterdam) en Daan Zandbelt (Bouwmeester van AM).