13 februari 2020

Stedelijke transformaties als impuls voor de stad

Hoe zorg je voor een goede inpassing van slimme en schone mobiliteit in gebiedsontwikkeling? Maarten de Vries (MRA Platform Smart Mobility), Domingo Regalado van Os (gemeente Amsterdam) en Ron Bos (gemeente ’s Hertogenbosch) gaan in op deze vraag aan de hand van de in opdracht van de MRA opgestelde leidraad ‘Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility ‘ en twee uitgewerkte mobiliteitsconcepten waarbij ze betrokken zijn: Sluisbuurt in Amsterdam en Paleiskwartier in Den Bosch. Bent u erbij op 13 februari 2020?

Sluisbuurt

De Sluisbuurt wordt een geheel nieuwe, qua programma gevarieerde, wijk met ongeveer 5.500 woningen en 90.000 m2 aan voorzieningen op het Zeeburgereiland. Alle voorzieningen liggen er straks op loop- en fietsafstand van elkaar en de wijk wordt autoluw, met een zeer lage parkeernorm en verschillende deelmobiliteitsconcepten.

Paleiskwartier

Het Paleiskwartier is een transformatiegebied dat binnenkort wordt afgerond. Het is een dichtbebouwde en gemengde wijk nabij het centraal station. Per dag reizen hier zo’n 30.000 studenten, 20.000 werknemers en 10.000 bewoners en die aantallen gaan groeien, terwijl het gebied verkeerskundig aan zijn grenzen zit. Om die reden worden diverse verkeerskundige ‘innovaties’ getest en vormt het gebied een pilotwijk voor Mobility as a Service (MaaS).

Lessen

We bespreken de lessen die uit deze voorbeelden te trekken zijn voor andere transformatieprojecten. Tot slot gaan we in gesprek over de vraag hoe slimme en schone mobiliteit bijdraagt aan andere maatschappelijke opgaven in de stad. In lijn met het thema van het congres: hoe kun je hiermee zorgen voor een zo groot mogelijke impuls voor de stad?

Over het jaarcongres

Om de kansen van binnenstedelijke gebiedstransformaties optimaal te benutten, is inzicht nodig in de visie van de stad. Maar hoe bepaal je wat voor stad je wilt zijn? Tijdens het jaarcongres bieden we handvatten om dit te bepalen. Daarnaast verkennen we de betekenis van enkele grote gebiedstransformaties en bespreken we de kansen die er liggen voor kleinere gebieden. Ontdek de potentie van stationslocaties en laat u inspireren door goede voorbeelden.

Werksessies, debatten, excursies

Tijdens het jaarcongres bieden we u de keuze uit diverse werksessies, debatten en excursies. De helft van de sessies staat in het teken van de mogelijkheden om stedelijke transformaties in te zetten als impuls voor de stad. Tijdens de andere helft leert u van de ervaringen van binnenstedelijke transformatieprojecten, aan de hand van thema’s, concrete projecten of andere (landelijke) programma’s.

Voor wie?

Werkt u aan een binnenstedelijke gebiedstransformatie, vanuit een overheid, een marktpartij, of als adviseur, dan bent u van harte uitgenodigd voor dit congres. Deelname aan het congres is kosteloos voor medewerkers van gemeenten, provincies, Rijk, kennisinstellingen, corporaties en leden van Neprom, Bouwend Nederland, IVBN. Zo niet, dan betaalt u 150 euro (ex. BTW).

Locatie

Prodentfabriek: Oude Fabriekstraat 20, 3812 NR Amersfoort van 10:30 uur – 16:30 uur.