29 april 2021

In Nederland noemen we ze hubs; in Vlaanderen worden ze mobipunten of hoppin genoemd. Het zijn multimodale knooppunten waar verschillende vervoermiddelen bij elkaar komen. Hier kunnen reizigers bijvoorbeeld overstappen van het openbaar vervoer op een deelfiets voor de last-mile naar hun eindbestemming. Of een plek waar reizigers vanuit de regio hun privéauto kunnen parkeren om over te stappen op het openbaar vervoer naar de binnenstad.

In Vlaanderen wordt sinds de vaststelling van een beleidsvisie in 2019 hard gewerkt aan de ontwikkeling van de mobipunten. Zo is er een subsidieregeling en een set aan voorwaarden waar alle mobipunten aan moeten voldoen.

Voor de #SmartThursday van 29 april hebben we twee Vlaamse sprekers uitgenodigd om ons mee te nemen in hun ervaringen. Tom Janssens van de Vervoerregio Antwerpen en Sven Huysmans van studiebureau The New Drive vertellen over de Vlaamse beleidskaders. Ze leggen uit hoe ze deze vertaald hebben naar een ‘mobipuntenplan’ voor de Vervoerregio Antwerpen en hoe ze dit netwerk op korte termijn zichtbaar en tastbaar willen maken. Graag gaan ze na deze presentatie met jou in gesprek om good practices en inzichten uit te wisselen.