10 maart 2020

Samen digitaal op weg

Begin 2019 is het project ´Verkeersmanagement Informatie voor Routeadvies´ (VM-IVRA) van start gegaan, na goedkeuring in het LVMB. In dit project werken wegbeheerders samen aan het delen van verkeersmanagement- en beleidsdata met navigatieserviceproviders, zodat weggebruikers meer over maatschappelijk gewenste routes rijden en wegbeheerders meer tools in handen hebben om verkeer beter om te leiden. We nodigen je graag uit voor de landelijke samenwerkingsbijeenkomst op 10 maart.

Maatschappelijke noodzaak

Dit is hoe het nu werkt: als er werkzaamheden, incidenten of evenementen zijn, nemen wegbeheerders allerlei maatregelen om mensen omleidingsroutes te bieden. Maar weggebruikers rijden steeds meer op hun navigatiesysteem, dat hen vaak over heel andere routes stuurt. Hierdoor verplaatsen knelpunten zich, lopen onderliggende wegen vast en verkeer rijdt over onwenselijke routes. Ook de politiek lijkt zich steeds meer met deze vraag bezig te houden, op zowel landelijk als lokaal niveau.

De sleutel ligt in het real-time ontsluiten van beleidsinformatie en maatregelen via NDW en deze te delen met navigatieserviceproviders. Als gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat dit doen, krijgen we een compleet en actueel beeld van het Nederlandse wegennet. Dit korte animatiefilmpje maakt goed duidelijk hoe het werkt.

Over de bijeenkomst

Het afgelopen jaar is al hard gewerkt in samenwerking met diverse wegbeheerders om dit voor elkaar te krijgen en er zijn mooie mijlpalen behaald. Ook zijn er twee landelijke dagen georganiseerd, waar jij misschien ook bij was. Op dinsdag 10 maart van 14.00 tot 17.30 uur staat een (derde) bijeenkomst gepland waarin we terug- en vooruitblikken. We laten zien wat we tot nu toe bereikt hebben en wegbeheerders uit het hele land vertellen hoe zij de samenwerking ervaren. Ook kijken we vooruit naar de volgende fase van het project en wat daar nog voor nodig is. Je kunt dus een mix van successen, maatschappelijk belang, functionele demo’s en projectuitdagingen verwachten.

Of je nu al voorkennis van het project hebt of niet, we bieden een interessante inhoud. Het programma volgt op een later moment, maar we willen je nu al vragen om dit moment in je agenda te reserveren.

Robert Kok, LVMB (Landelijk Verkeers Management Beraad), robert.kok01@rws.nl
Folkert Bloembergen, RWS Talking Traffic, folkert.bloembergen@rws.nl
Ad Geels, VM-IVRA (VM Informatie voor Routeadvies), ad.geels@rws.nl