7 december 2020

Het Mobility FFWD-event is verplaatst naar 7 december 2020. Volgens de organisatie blijven inschrijvingen voor het event gewoon staan. Vervangende tickets worden verzorgd. Kijk voor meer informatie op de website van het event.

Over het event:

Samenwerken aan de maatschappelijke opgave van (duurzame) mobiliteit en verstedelijking

Mobility FFWD is hét jaarlijkse congres waar de hele sector bijeenkomt om ideeën, kennis en ervaringen uit te wisselen. Dit jaar organiseren wij het samen met het rijk en regio hoe we de opgaven op het gebied van mobiliteit en verstedelijking in samenhang kunnen ontwikkelen. De nadruk ligt op het creëren van draagvlak voor nieuwe manieren van samenwerken. Door universiteiten, overheid en het bedrijfsleven (the triple helix) een plaats te bieden in het programma willen wij de hele sector samenbrengen om economische en sociale ontwikkelingen te stimuleren en de maatschappelijke opgave samen aan te gaan.

Get Connected

Tijdens dit congres komt de sector samen om met elkaar ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Het programma is praktijkgericht waardoor je nieuwe inzichten direct kunt inzetten in uw eigen praktijk. Daarnaast staat netwerken centraal en zal onze dagvoorzitter je helpen om nieuwe connecties te leggen.