De gemeente Almere, de provincie Flevoland, de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondertekenden een intentieovereenkomst op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit.

De komende jaren worden meer dan 100.000 woningen gebouwd in de provincie Flevoland. Daardoor zal er een groeiende mobiliteitsbehoefte ontstaan èn een toenemende druk op de toch al schaarse ruimte en de kwaliteit van de leefomgeving. Dit platform werkt mee aan het nog op te stellen plan van aanpak.

Leefbaar, duurzaam, bereikbaar

Om steden leefbaar, duurzaam en bereikbaar te houden, voldoet de traditionele kijk op mobiliteit niet meer. Een meer integrale benadering, waarbij het totaal aan opgaven in een gebied wordt bekeken, is nodig. Daarom sluiten Rijk en regio vandaag een intentieovereenkomst, waarin zij afspreken om gezamenlijk slimmere en duurzamere oplossingen voor mobiliteit grootschalig te gaan organiseren.

De partijen gaan samen uitwerken hoe een passend en duurzaam aanbod aan vervoersmogelijkheden het beste kan worden vormgegeven.