Om woningbouw te versnellen heeft de gemeente Haarlemmermeer verschillende gebiedsontwikkelingen op het programma staan voor de komende tientallen jaren. Voor twee van die nieuwe woonwijken (Cruquius-Zwaanshoek en Nieuw Vennep West) heeft de gemeente naast een stedenbouwkundig ook twee mobiliteitsprogramma van eisen (MPvE) laten opstellen.

“Het is belangrijk om al bij het begin van het ontwerpproces rekening te houden met hoe mensen zich verplaatsen, niet pas wanneer het ontwerp klaar is. Door het MPvE hebben we beter nagedacht over mobiliteit en kunnen we straks twee goede wijken opleveren voor de vele woningzoekenden in onze gemeente”, zegt Sabrina Bruinsma (projectmanager ruimtelijke ordening). Het MPvE komt voort uit de leidraad gebiedsontwikkeling en smart mobility van het MRA-platform Smart Mobility. Hiermee zijn de afgelopen jaren meerdere MPvE’s in de regio uitgewerkt.

De meerwaarde van een MPvE

Het opstellen van een MPvE zorgt ervoor dat we al vroeg nadenken over toekomstbestendige mobiliteit in nieuwe gebieden. Dat lijkt logisch, toch is het een nieuwe manier van werken. Paul den Otter (thematrekker Gebiedsontwikkeling & Hubs) legt het uit: “Het is gebruikelijk om een gebied eerst in te richten met woningen, supermarkten, scholen en andere voorzieningen en pas daarna te kijken naar hoe groot de mobiliteitsbehoefte is. Door de MpvE’s denken we er anders over na: hoe zorgen we dat mensen duurzaam, veilig en snel met de juiste modaliteiten hun bestemmingen kunnen bereiken? Daar houden we dan vanaf het begin rekening mee in de opzet van de wijk.”

Een intensief en waardevol proces

Het opstellen van de MpvE’s in Haarlemmermeer was een intensief proces met veel sessies om de samenwerking tussen alle partijen te organiseren. Zo waren Vervoerregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland, Metropoolregio Amsterdam en de grondeigenaren in het gebied hierbij betrokken. Saliha Azouagh, projectmanager gebiedsontwikkeling bij gemeente Haarlemmermeer kijkt erop terug: “Dit was de eerste keer dat we MPvE’s hebben laten opstellen. Het is bijzonder waardevol om op deze manier met mobiliteit bezig te zijn. Mobiliteit heeft een groot effect op de leefkwaliteit van mensen, dus het is goed dat we dat zo centraal hebben gezet. Bij volgende ontwikkelingen is het belangrijk dat we onszelf prikkelen om écht innovatieve oplossingen te bedenken en efficiënt om te gaan met de vele vergadersessies. Dan kunnen we blijven verbeteren.”

Toepassing van het brede welvaartsmodel

Het ‘brede welvaartsmodel’ staat centraal in deze MpvE’s. Dat betekent dat er naast economische doelen ook eisen, wensen en voorwaarden voor sociale doelen voor mobiliteit worden benoemd. Bijvoorbeeld bereikbaarheid, gezondheid, veiligheid en leefkwaliteit. Bij eerdere MPvE’s is al gewerkt met het STOMP-principe: stappen-trappen-openbaar vervoer-MaaS-privé auto. Dat geeft de prioriteiten aan: lopen en fietsen zijn de eerste oplossingsrichting, gevolgd door openbaar vervoer. Daarna komt MaaS (mobility as a service, denk aan deelauto’s en deelfietsen) en pas als laatste de privé auto.

Bekijk hier de MPvE’s: