Wil je graag deelscooters in je gemeente, maar weet je niet hoe je ervoor kunt zorgen dat ze geen overlast veroorzaken? Hoe regel je vaste plekken voor deelauto’s zodat de gebruiker ze goed kan vinden? Welke eisen kun je stellen aan aanbieders? Allemaal vragen waar gemeenten tegenaan lopen als ze met deelmobiliteit aan de slag gaan. In de handleiding voor gemeenten – basis voor sturing op deelmobiliteit van de werkplaats van het MRA-platform Smart Mobility vind je de antwoorden op je vragen. Nu houdt niets je meer tegen om ermee te beginnen!

Bram Nieuwstraten, beleidsadviseur innovatieve mobiliteit van de Vervoerregio Amsterdam, is al jaren actief op het onderwerp deelmobiliteit. We vroegen hem wat het belang is van deze handleiding. ‘De handleiding legt helder uit wat de eerste taaie stappen zijn om te kunnen sturen op deelmobiliteit. Door de concrete voorbeelden is het bijna een kwestie van kopiëren en plakken. Hiermee leg je meteen een goede basis en dat scheelt later veel rompslomp.’ Met de handleiding willen we ook het gesprek over deelmobiliteit aanjagen. Bram heeft hiervoor een aantal tips: ‘Het heeft alleen zin als beleidsmedewerkers en juristen het eens zijn over nut en noodzaak. Het is ook heel zinvol om eens een half uurtje te sparren met je wethouder voor draagvlak binnen de hele organisatie.’

Samenhangend beleid is een must

Deelmobiliteit gaat over de gemeentegrenzen heen. Daarom is het ontwikkelen van samenhangend beleid een absolute must. Alleen door een goede samenwerking tussen gemeenten kan deelmobiliteit opgeschaald worden. Zij kunnen veel van elkaar leren, bijvoorbeeld hoe ze een vergunningenstelsel kunnen inrichten. Door een aanpak gericht op de hele Metropoolregio Amsterdam sturen we op harmonisatie en standaardisatie. Daarmee helpen we de marktpartijen die daardoor steeds meer onder dezelfde voorwaarden hun diensten kunnen aanbieden in ruimere gebieden. Bram: ‘Zo kun je als gebruiker ook makkelijker binnen de regio reizen en vormen de gemeentegrenzen niet onbedoeld een obstakel.’

Wil je meer weten over de handleiding voor gemeenten – basis voor sturing op deelmobiliteit? Neem dan contant op met Chrétienne Hoek, thematrekker MaaS en deelmobiliteit, via mailto:c.hoek@vervoerregio.nl.