Het delen en verwerven van goede data door overheden is noodzakelijk om het publieke domein optimaal te kunnen laten benutten

We komen uit een wereld waar alles fysiek geregeld was en mensen op hun eigen directe waarneming van die fysieke werkelijkheid afgingen. Inmiddels leven we in een informatiemaatschappij waar iedereen altijd en overal gebruik maakt van online informatie. Denk aan bankieren, shoppen, sociale contacten, maar in toenemende mate ook elektronische hulpmiddelen in voertuigen, die zelf waarnemen wat er gebeurt en daar naar handelen. De voorbeelden zijn legio: van parkeer assistent tot adaptive cruise control, van real-time navigatie tot multimodale reisassistenten.

Smart Mobility Dutch Reality heeft een boekje samengesteld over dit onderwerp, die achter deze link  beschikbaar is.