Het delen en verwerven van goede data door overheden is noodzakelijk om het publieke domein optimaal te kunnen laten benutten

We komen uit een wereld waar alles fysiek geregeld was en mensen op hun eigen directe waarneming van die fysieke werkelijkheid afgingen. Inmiddels leven we in een informatiemaatschappij waar iedereen altijd en overal gebruik maakt van online informatie. Denk aan bankieren, shoppen, sociale contacten, maar in toenemende mate ook elektronische hulpmiddelen in voertuigen, die zelf waarnemen wat er gebeurt en daar
naar handelen. De voorbeelden zijn legio: van parkeer assistent tot adaptive cruise control, van real-time navigatie tot multimodale reisassistenten.
De fase van het open data beleid zijn we al voorbij: we doen als overheid ons reguliere werk en het min of meer toevallige bijproduct (zoals nota’s in Word of PDF vorm, of data uit onze
eigen verkeersystemen) willen we best maar zonder zekerheden of garanties aan anderen beschikbaar stellen. Deze producten zijn tot stand gekomen door belastinggeld, dus ieder
mag er zijn voordeel mee doen. Maar inmiddels rekenen veel bedrijven in IT, verkeersindustrie, mobiliteitsindustrie, automotive sector en MaaS (Mobility as a Service) op een betrouwbare en juiste dataset die door machines kan worden ingelezen. Data tegen laagst mogelijke kosten en inspanning en op zo groot mogelijke schaal. De overheden kunnen zelf ook niet meer zonder een complete en correcte digitale informatiestroom voor haar eigen taken. Aan deze taken wordt gewerkt op basis van data die de overheid zelf produceert (bijv. digitale verkeersbesluiten) maar ook op basis van datasets die zij van private derden ontvangt of inkoopt.
Smart Mobility Dutch Reality heeft een boekje samengesteld over dit onderwerp, die achter deze link  beschikbaar is.