Door Ewout Fehres van het RDT Noord West

Pascal Boonstra werkt als mobiliteitsadviseur bij de gemeente Almere. Vanuit die rol houdt hij zich onder meer bezig met het op orde brengen van fietsdata. Hij vertelt je alles over uitdagingen en hoe de gemeente Almere hierbij te werk gaat. ‘Onze aanpak levert concrete resultaten op en de effecten van ons fietsbeleid zijn nu beter meetbaar.’

Meer mensen op de fiets

‘In de mobiliteitsvisie 2030 heeft Almere het doel gesteld om meer mensen op de fiets te krijgen. Ongeveer 50 procent van lokale autoritten in Almere is korter dan 5 kilometer. Dat leidt tot onnodige verkeersdruk met negatieve lucht- en geluidseffecten, zeker als de stad nog verder blijft groeien. Met een snel en volwaardig fietsnetwerk willen we mensen uit de auto halen. Een deel van die korte ritten kan hierdoor op de fiets. Zo kunnen we de regionale groei in Almere zoveel mogelijk ondervangen.’

Effecten fietsbeleid meten

‘Over fietsverkeer is lang niet zoveel bekend als autoverkeer. Om effecten van fietsbeleid te onderzoeken heeft Almere in 2019 een strategie voor de monitoring van fietsverkeer opgezet. Tot 2024 verzamelen we op 2 locaties 24 uur per dag en 7 dagen per week fiets- en bromfietsdata. Ook telt Almere op 30 andere locaties jaarlijks of tweejaarlijks. Door de opbouw van de stadskernen in Almere moeten fietsers altijd een fietsbrug of fietstunnel passeren om in een ander stadsdeel te komen. Door op deze plekken te meten, kunnen we de ontwikkelingen op stedeniveau tussen stadsdelen goed in kaart brengen.’

Kwaliteit fietsdata

‘De kwaliteit van fietsdata roept soms vragen op. Ervaringen uit het verleden leren dat fietsdata niet altijd even betrouwbaar zijn en per telsysteem weer anders kunnen zijn. Daarom was een referentiemeting van de apparatuur onderdeel van de aanbesteding, zodat alle data op dezelfde manier binnenkomt. Gecontroleerde data laten we ook aanleveren bij NDW, zodat andere wegbeheerders, onderzoekers en kennisinstellingen ze ook eenvoudig kunnen raadplegen.’

Uitvoering en voordelen

‘Het aanleveren van fietsdata doet de gemeente niet zelf. Als eigenaar van de data zijn er wel goede afspraken gemaakt met de leveranciers. Ik adviseer collega’s ook om daar bij opdrachten rekening mee te houden. Die aanlevering aan NDW levert namelijk veel voordelen op. Zo hebben studenten van de Aeres Hogeschool in Almere met deze teldata bijvoorbeeld in kaart gebracht hoe het weer ons lokale fietsgebruik beïnvloedt.’

Eerste resultaten

‘Onze aanpak levert concrete resultaten op en de effecten van ons fietsbeleid zijn nu beter meetbaar. Zo is één van de uitwerkingen van het fietsbeleid het upgraden van de snelfietsroute Spoorbaanpad. De maatregelen daar hebben mede geleid tot een toename in fietsverkeer.’

Meer weten?

Wil je aan de slag met (fiets)data in jouw gemeente en heb je daar hulp bij nodig? Neem dan contact op met onze thematrekker Elles de Vries. Of wil je meer weten over de aanpak van Almere voor fietsdata? Neem dan contact op met Pascal Boonstra: pboonstra@almere.nl.