In een steeds drukker wordende stad lijkt de fiets het perfecte vervoersmiddel. Klein, schoon, geruisloos, gezond en goedkoop. De fiets is dan ook populair in de stad. Maar er zit een grens aan die populariteit, met een gebrek aan fietsstallingen en zelfs fietsfiles met daar bijhorende gevaarlijke situaties tot resultaat. De fiets gaat steeds meer op de auto lijken. Hoe pak je dat aan? Een onderzoek van Het College van Rijksadviseurs en de gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag biedt daar aanknopingspunten voor.

Veilig doorgroeien

Het onderzoek ‘Naar een schaalsprong op de fiets’ buigt zich over de vraag hoe de fietspopulariteit te promoten is, zonder dat de fiets leidt tot meer overlast. Conclusie: door de openbare ruimte slim in te delen, met een prioriteit voor ruimte en comfort voor de fietser zal de populariteit op een veilige manier doorgroeien. Maar ook op het gebied van beschikbare stallingsruimte ligt een belangrijke vraag.

Hiërarchie in de stadsindeling

Het onderzoek liet in de vier steden uitzoeken wat er nodig is om de groei van de fiets in goede banen te leiden. Opvallend is dat de bevindingen in alle vier de steden met elkaar overeenkomen. Een duidelijke hiërarchie in de stadsindeling zou ertoe kunnen leiden dat er een betere balans ontstaat tussen de fietsers en andere verkeersstromen.

Uit het onderzoek: ‘Fiets- vrijezones, fietsstraten waar de auto te gast is en ruime boulevards waar de fiets een eigen plek heeft te midden van andere grote(re) verkeersstromen. De fiets is onder- deel van de mobiliteitsketen en is niet tegen de auto of andere vervoersvormen en ze mag al helemaal geen vijand worden van een prettige openbare ruimte. Of dit nu een binnenstad, een buitenwijk of het buitengebied betreft.’

Leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility

Vanuit het MRA-platform Smart Mobility bieden we handvatten voor dit soort toekomstgerichte ideeën voor gebiedsontwikkeling. Daarom hebben we de Leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility ontwikkeld, waarin het Mobiliteits Programma van Eisen als belangrijke processtap voor gebiedsontwikkeling wordt geïntroduceerd. Het slim organiseren van het fietsverkeer binnen nieuwe wijken is hierbinnen een belangrijk onderdeel.

Download de Leidraad.

Stel thema-expert Maarten de Vries een vraag over dit onderwerp.