De Toekomstradar

Wegbeheerders bij gemeenten geven advies aan bestuurders over investering en innovatie. Met de toekomstradar wordt de huidige stand van innovaties duidelijk. Geen overbodige luxe in een veld dat sterk in ontwikkeling is.

Wat moet je weten over de Toekomstradar?

    • De MRA ontwikkelt de tool.
    • De tool maakt onderscheid tussen actuele vraagstukken en (mogelijke) toekomstige ontwikkelingen.
    • De tool helpt gefundeerde keuzes te maken over investeringen in nieuwe assets en beheer van bestaande asset.

Bekijk de Toekomstradar hier!