De jaarplannen en jaarverslagen van het MRA platform Smart Mobility zijn vanaf nu online in te zien. In het plan van 2020 staan de belangrijkste doelen voor het komende jaar. Voor het platform in het algemeen en voor elk van de specifieke thema’s.

Wat doet het MRA platform Smart Mobility?

Door de groei in het aantal toeristen bedrijven en bewoners neemt de druk op de bestaande infrastructuur toe, terwijl er steeds minder ruimte is om die infrastructuur en het aanbod aan OV uit te breiden. Smart mobility-toepassingen worden gezien als een mogelijkheid om de MRA bereikbaar duurzaam en economisch sterk te houden.

Met het MRA platform Smart Mobility bereiden we de Metropoolregio Amsterdam voor op de mobiliteit van de toekomst. Dit doen we door kennis te vergaren en delen, organisaties en mensen aan elkaar te verbinden en zorgen dat ze elkaar kennen en door randvoorwaarden te scheppen.

Wat lees je in het jaarplan?

De belangrijkste acties voor dit jaar voor het platform en per thema. Voor ieder thema geldt dat ons platform een loket moet vormen en mensen met kennis aan elkaar moet verbinden. Op een manier die bijdraagt aan de ambities, doelen en uitgangspunten van het platform:

 • De gebruiker staat centraal
 • Smart mobility wordt business as usual
 • Een duurzame en schone leefomgeving
 • Goed bereikbare en aantrekkelijke steden
 • Een verkeersveilige regio
 • Stimuleren vestigingsklimaat voor innovaties mobiliteitssector.

Wat is er dit jaar anders?

De manier waarop wij ons verplaatsen verandert door technologische ontwikkelingen die elkaar in hoog tempo opvolgen en een omgeving die constant verandert. Smart Mobility biedt digitale innovaties in mobiliteit die bijdragen aan de mobiliteitstransitie die op dit moment plaatsvindt.

We passen onze werkwijze aan, zodat die past bij die transitie. We gebruiken de transitietheorie, die handvatten biedt voor het ontwikkelen van innovatiestrategieën voor de diverse Smart-Mobility-thema’s (die zich in verschillende fasen kunnen bevinden). In de transitiewetenschap en -praktijk richt de aandacht zich op de dynamiek van versnelling, destabilisatie en uitfasering, en de nieuwe vormen van sturing die hierbij horen.

Doelen per thema

De doelen hieronder zijn een samenvatting van een langere doelenlijst in het jaarplan.

MaaS

 • Helpen uitwerken visie Vervoerregio op gebied van MaaS
 • Verkennen integratie MaaS in OV-concessies
 • Integreren MaaS in Mobiliteits Programma van Eisen van de Leidraad

Bekijk hier de themapagina over MaaS.

Digitale en Fysieke infrastructuur

 • Advies over uitrol iVRI’s
 • Uitrollen Toekomstradar Assetmanagement en Verkeersmanagement
 • Doorontwikkelen Toekomstradar.

Bekijk hier de themapagina over Digitale en Fysieke Infrastructuur.

Logistiek

 • Meedoen en helpen aan project Connected Transport Corridors
 • Helpen vormgeven Green Deal ZES
 • Vormgeven van de Ovale tafel Logistiek.

Bekijk hier de themapagina over Logistiek.

Gebiedsontwikkeling

 • Borgen van MaaS in het Mobiliteits Programma van Eisen
 • Doorontwikkelen van het Mobiliteits Programma van Eisen en de Leidraad Gebiedsontwikkeling in vier pilots
 • Adviseren bij ontwikkeling Hubs, mobiliteitsconcepten en andere onderzoeken.

Bekijk hier de themapagina over Gebiedsontwikkeling.

Bekijk het hele jaarplan en de andere jaarverslagen hier.

Vragen? Neem contact op met Julie van Heteren: j.vanheteren@vervoerregio.nl.

Tijd voor een festival!

Op maandag 16 november begint het Smart Mobility MRA Festival. Over innovatieve oplossingen voor onze opgaven en thema’s in een gebied dat groeit en drukker wordt.

Meer weten?