Slimme verkeerslichten oftewel iVRI’s bieden tal van kansen voor het vergroten van de bereikbaarheid van de regio. Toch maakt nog niet elke wegbeheerder gebruik van de iVRI’s. Om het gebruik hiervan aan te zwengelen, is er het Regionaal iVRI-team (RiT). De afgelopen maanden heeft voorzitter Bert van der Veen knappe koppen bij elkaar gezocht om het team te vullen. In dit artikel leest u wie de leden zijn van het RiT en wat zij meebrengen om een succes te maken van iVRI’s.

‘In Noord-Holland en Flevoland vinden we de ontwikkeling van iVRI’s heel belangrijk,’ vertelt Bert van der Veen. ‘Daarom ondersteunt het RiT alle wegbeheerders in de regio bij de voorbereiding en realisatie van iVRI’s. Deze slimme verkeersregelinstallaties bieden mogelijkheden voor een betere doorstroming en een veiligere en schonere wereld. Daarom werken we aan het vergroten van de connectiviteit van verkeersregelinstallaties. Op die manier zijn we ook klaar voor toekomstige ontwikkelingen, zoals de introductie van slimme voertuigen.’

Behoefte aan kennis en informatie

Sinds oktober 2021 is Bert van der Veen voorzitter van het RiT. Inmiddels heeft hij zijn team uitgebreid met zeven experts van onder andere de gemeente Amsterdam en Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland. Deze mensen gaan aan de slag met de bredere uitrol van iVRI’s in Noord-Holland en Flevoland. En dat is nodig, weet Van der Veen: ‘Aan de ene kant is er een kopgroep die behoorlijk ambitieus bezig is. Maar aan de andere kant is er ook een grote groep wegbeheerders die op afstand staat en behoefte heeft aan kennis en informatie. De taak van het RiT is om samen met die wegbeheerders daarin een versnelling en verbetering aan te brengen, zodat de opgave en de urgentie van iVRI’s in de regio breder worden gedragen.

Alle kanten belichten

In het RiT zitten – naast Van der Veen – zeven vertegenwoordigers van gemeenten en provincies. Gaby Steenhoven is specialist beheer verkeersregelinstallaties bij de gemeente Haarlemmermeer. Hij is de oren en ogen van het team op de weg: ‘Ik ben voor mijn werk echt buiten op straat bezig met de iVRI’s. In het RiT kan ik delen wat ik zie op straat, de kennis van de praktijk. Het is heel belangrijk dat wegbeheerders hun kennis delen. iVRI’s staan nog in de kinderschoenen dus we hebben alle kennis en ervaring hard nodig.’ Erwin Walters werkt bij de gemeente Amsterdam als specialist op het gebied van verkeerssystemen. Hij benadrukt het belang van een beheerder aan tafel: ‘Die heeft net weer een andere blik dan de rest. Alleen door alle kanten van het onderwerp te belichten, kom je tot een goede werkwijze.’

Profijt voor de weggebruiker

Maarten Peters is thematrekker smart infra bij MRA-platform Smart Mobility. Hij hoopt dat het RiT bewerkstelligt dat er in de MRA, Noord-Holland en Flevoland een goede organisatorische en technische ontwikkeling en implementatie van de iVRI’s komt. Dat is ook de wens van Boris Kock, projectmanager smart mobility bij de provincie Noord-Holland: ‘Ik zie graag dat we samen toepassingen van iVRI’s doorontwikkelen, zodat de weggebruiker er profijt van heeft.’ Omdat te bereiken, is er nog genoeg te doen, zegt Koen van Sleeuwen, senior adviseur verkeersmanagement bij de gemeente Amsterdam. ‘Om iVRI’s verder te brengen, is er standaardisatie nodig. En dat bereik je alleen door allemaal van je eigen eilandje af te gaan. Samen sta je sterker dan als individuele wegbeheerder.’ Hier sluit Paul Vetter zich bij aan. Hij is senior adviseur smart mobility bij de provincie Noord-Holland. ‘Ik hoop dat we met het RiT een brede omarming van de iVRI’s realiseren en daarmee bijdragen aan de connectiviteit van heel mobiel Nederland.’

Kennisdeling

Dit alles probeert het RiT te bereiken door middel van kennisdeling, het coördineren van subsidieaanvragen, het vertegenwoordigen van de regio in landelijke bijeenkomsten en het aanbieden van diensten voor de inkoop en aanbesteding van iVRI’s. Ook is het RiT het aanspreekpunt voor regionale en landelijke organisaties die zich bezighouden met deze slimme verkeerslichten. Aan Van der Veen de taak om alle doelen te faciliteren.

‘Om te zorgen dat deze wensen werkelijkheid worden, deel ik wat wij leren in de regio met de landelijke gremia die zich hiermee bezighouden. Alleen zo leer je van elkaar en kom je verder.’

Meer weten over het RiT? Neem dan contact op met Maarten Peters, RiT-lid en thematrekker Smart infra.