De transitie naar elektrisch wegverkeer krijgt een flinke duw in de rug. Vanaf medio maart 2020 geldt een verplichting voor het aanleggen van een laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de private gebouwde omgeving. Dat maakte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekend.

Deze Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) brengt een verplichting met zich mee om bij de ontwikkeling van bouwplannen al rekening te houden met de laadinfrastructuur. Die verplichting geldt in sommige gevallen ook voor gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd. Het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) heeft een basisset afspraken laadpaal opgesteld. De basisset is een startpunt voor toekomstige aanbestedingen en is opgesteld voor gemeenten.

Oplaadpunten bij woon- en openbare gebouwen

De regeling zorgt ervoor dat in de toekomst elk woongebouw met meer dan 10 parkeervakken op hetzelfde terrein voor elk parkeervak een leidinginfrastructuur geplaatst wordt. In het geval van openbare gebouwen (utiliteitsgebouwen) moet minimaal 1 oplaadpunt voor het hele parkeervlak aangelegd worden. Daarnaast moeten 1 op de 5 parkeervakken voorzien zijn van een leidinginfrastructuur.

Soepele uitrol laadinfrastructuur

Ook VvE’s moeten nadenken over de toepassing van de maatregel. Om het voor hen zo makkelijk mogelijk te maken om laadpunten aan te leggen, heeft het Nationaal Energiebespaarfonds de VvE Energiebespaarlening uitgebreid met de maatregel Laadinfrastructuur. Dat maakt het voor VvE’s mogelijk om financiering aan te vragen voor de aanleg van laadpunten en de bijbehorende elektrische installatie. Gelijktijdig wordt ook gewerkt aan een het vereenvoudigen van de VvE-besluitvorming over het plaatsen van oplaadpunten.

VIDEO: Maarten de Vries over slimme mobiliteit in gebiedsontwikkeling

Een goede laadinfrastructuur is belangrijk voor de ontwikkeling van slimme en schone deelmobiliteitsconcepten. Lees hier hoe deelmobiliteit een must is in de ontwikkeling van de nieuwe Amsterdamse Sluisbuurt.

De eisen voor een goede laadinfrastructuur horen ook thuis in een Mobiliteits Programma van Eisen (MPvE). Meer weten over het MPvE en de opgestelde leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility? Bekijk onze themapagina Gebiedsontwikkeling of praat door met Maarten: m.devries@vervoerregio.nl