Mobiliteit en gebiedsontwik­keling raken steeds meer verweven. Om die reden heeft het MRA-programma Smart Mobility een leidraad ontwikkeld. De leidraad is een hulpmiddel voor MRA-gemeenten om mobiliteitsambities concreter te maken. Op gebiedsniveau én samen met marktpartijen.

Bij mobiliteit gaat het niet alleen om Smart Mobility zoals deelmobiliteit en ‘in car’-applicaties, maar ook om mobiliteitsoplossingen zoals spreiden in de tijd en het realiseren van goede fietsnetwerken. Bij gebiedsontwikkeling gaat het niet alleen om het vastgoed, maar ook over de kwaliteit van de openbare ruimte.

De leidraad ‘Gebiedsontwikkeling en Smart Mobility’ biedt een basis voor het experimenteren met een zogenaamd ‘Mobiliteitsprogramma van Eisen’ (MPvE) in gebiedsontwikkelingsprojecten. Het MPvE beschrijft bijvoorbeeld eisen aan parkeernormen voor deelmobiliteit, slimme bezorgdiensten, mobiliteitshubs en normen voor (smart) laadinfrastructuur.

In de loop van dit jaar worden de leidraad en bijbehorende tools getest in een aantal concrete gebiedsontwikkelingsprojecten. Rondom deze projecten organiseert het programmateam een ‘leernetwerk’. Met de geleerde lessen wordt de leidraad vervolgens verrijkt. Zo kan nieuwe mobiliteit op toekomstbestendige wijze worden ingebed in gebiedsontwikkeling.

Leidraad Gebiedsontwikkeling en Smart Mobility >

Infographic Leidraad Gebiedsontwikkeling en Smart Mobility >

Heeft u interesse om deze leidraad en bijbehorende tools in te zetten in uw gebiedsontwikkelingsprojecten? Neem contact op met Mark Verbeet via m.verbeet@vervoerregio.nl.