De afgelopen maanden heeft ons platform hard gewerkt aan een nieuwe versie van de Leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility. De eerste versie uit 2019 is aangepast aan de opgedane ervaringen en laatste ontwikkelingen. De leidraad is vooral gericht op projectmanagers en mobiliteitsadviseurs van gemeenten. Tegelijkertijd biedt het ook waardevolle inzichten voor vastgoedorganisaties en mobiliteitsaanbieders waar gemeenten mee samenwerken in gebiedsontwikkelingen.

Maarten de Vries en Paul den Otter van het MRA Platform Smart Mobility hebben de vernieuwde leidraad samengesteld. Deze leidraad is een praktische handreiking voor het concretiseren van nieuwe mobiliteitsconcepten in gebiedsontwikkeling. Zo benutten we de mobiliteitstransitie om slim gebruik te maken van de schaarse ruimte binnen de Metropoolregio Amsterdam en te werken aan toekomstbestendige gebieden.” Aan de hand van vier vragen vertellen Maarten en Paul je in dit artikel meer over de leidraad.

Waarom is de leidraad in eerste instantie ontwikkeld?

Mobiliteit komt vaak te laat bod in een gebiedsontwikkelingsproces. Innovaties uit de mobiliteitswereld gaan te snel voor de traditionele beleidscyclus en er is behoefte aan meer co-creatie tussen overheden en marktpartijen. Paul: ”Dit waren de belangrijkste conclusies die overheden, vastgoedontwikkelaars en mobiliteitsaanbieders samen hebben getrokken in een brede gespreksronde voor de eerste versie van de leidraad. Deze verscheen in 2019 en moest handelingsperspectief bieden om met deze conclusies aan de slag te gaan.”

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in deze nieuwe versie?

De leidraad is in 2019 enthousiast ontvangen in de regio en vormde de basis voor de eerste Mobiliteitsprogramma’s van Eisen (MPvE’s ) in onder andere Almere, Zaanstad en Amstelveen. Op basis van de opgedane ervaringen en actuele ontwikkelingen hebben we het onderdeel MPvE in de tweede versie van de leidraad verder uitgewerkt. Het is nu voorzien van een procesaanpak en aanscherpte checklists, en er is aandacht voor de ‘lessons learned’.

“In de leidraad besteden we nu ook aandacht aan andere procesinstrumenten die kunnen worden ingezet in gebiedsontwikkelingen: de mobiliteitsvisie, het mobiliteitsconcept en het exploitatieplan mobiliteit. Met name het mobiliteitsconcept is een belangrijke toevoeging. Die kan bijdragen aan het oplossen van strategische vraagstukken waar veel gebiedsontwikkelingen in de MRA momenteel mee worstelen”, licht Maarten toe. Het mobiliteitsconcept is de vervolgstap op het MPvE en helpt bij het beantwoorden van de ‘hoe-vraag’ (organisatie en rolverdeling) van onder andere deelmobiliteitsconcepten, parkeren op afstand en slimme concepten voor stadslogistiek in gebiedsontwikkeling. Deze thema’s komen veelal samen bij de ontwikkeling van mobiliteitshubs.

Download de nieuwe leidraad hier.

Waar kan de leidraad voor worden gebruikt?

De leidraad is te gebruiken als een naslagwerk, waarbij verschillende mobiliteitsinstrumenten in relatie tot het gebiedsontwikkelingsproces zijn uitgewerkt. Paul: “Het helpt je om al vroeg in het gebiedsontwikkelingsproces mobiliteit op een slimme manier te borgen. Met de leidraad heb je ook een gespreksaanjager in handen om met beleidsadviseurs, projectmanagers en projectontwikkelaars na te denken over hoe je slimme toepassingen van mobiliteit in een gebied kan vormgeven.” Naast de leidraad is er ook een brochure beschikbaar voor diegene die snel een overzichtelijk beeld wil krijgen van de inhoud van de leidraad.

Wat levert het op?

Passende mobiliteitsoplossingen worden zo belangrijk dat woningbouwplannen vaak simpelweg niet meer kunnen worden gerealiseerd zonder. De leidraad, en in het bijzonder de inzet van een MPvE en/of mobiliteitsconcept, zorgt voor ontwikkelingen waarbij de mobiliteitsoplossingen beter passen bij de aard van het gebied. Het biedt een inhoudelijke onderbouwing voor de inzet van een samenhangend pakket aan maatregelen op het vlak van actieve mobiliteit, OV, Maas en deelmobiliteit en parkeernormen voor de privéauto. En zo draagt het bij aan het realiseren van beter bereikbare, veilige en leefbare gebieden!

Meer lezen over de leidraad en gebiedsontwikkeling? Bekijk de themapagina.