De logistiek in en rond Amsterdam moet op de schop. Het is te druk in de stad en de invoer van zero emissie-zones en elektrisch rijden heeft invloed op de (food)logistieke sector. Daarom dagen de Vervoerregio Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en MRA-platform Smart Mobility bedrijven met de Future Food Logistics Challenge uit om slimme, schone en snelle logistieke oplossingen op te zetten en uit te voeren. Een van die projecten start deze zomer. Horecagroothandel Bidfood is een van de deelnemers aan de challenge en probeert het aantal vervoersbewegingen rond De Hallen in Amsterdam in te perken. Rick van Westen van Bidfood vertelt er meer over.

Wat is de situatie nu?

‘In en rond De Hallen in Amsterdam-West zitten tal van horecazaken. Die worden allemaal meerdere malen per week bevoorraad door hun eigen leveranciers. Stel, een restaurant heeft nu vijf verschillende leveranciers en die komen elk vier keer per week, dan zit je al op twintig leveringen per week. Dan rijdt er dus twintig keer een busje de stad in en uit, en rijdt rond in een druk gebied waar wonen, werken en recreëren wordt gecombineerd. En dit gaat dan nog maar om één horecazaak! Met deze challenge proberen we het aantal vervoersbewegingen te verminderen.’

Wat gaan jullie doen?

‘We gaan proberen om de leveringen van verschillende leveranciers te bundelen, zodat er niet twintig keer een levering plaatsvindt, maar bijvoorbeeld vier keer. Bidfood doet dit als onafhankelijke logistiek dienstverlener die het transport van derden, die nu niet bij ons zijn aangesloten, overneemt. We gebruiken hiervoor een elektrische vrachtwagen. Samen met de studenten hebben we contact met ondernemers in en rond De Hallen. Als zij mee willen doen, benaderen we hun leveranciers of zij hun leveringen voortaan willen afgeven bij Bidfood in Amsterdam. Zo kunnen wij de producten van verschillende leveranciers als één pakket afleveren. Ondernemers sluiten zich hiervoor aan bij het platform Easy Dish. Hierop zetten wij hun gehele assortiment, zodat ondernemers alle producten kunnen bestellen via één platform. EasyDish is een gesloten platform, hierdoor blijven ondernemers de enige eigenaar van de gegevens over hun assortiment. Dit is voor zowel ondernemers als leveranciers een belangrijke eis. Dankzij dit platform kunnen ze voortaan alles op één plek bestellen en wordt de bestelling gebundeld geleverd. Nu is dat nog veel meer versnipperd. Vaak gebruiken ondernemers verschillende sites en contactpersonen, en ontvangen ze dus veel kleine leveringen.’

Wanneer start het?

‘We proberen er nu voor te zorgen dat zo veel mogelijk ondernemers zich aansluiten. We hopen in juli te starten met zo’n tien ondernemers. Dat lijkt niet zoveel, maar dat is best een klus. Voor elke ondernemer moeten we in gesprek met de verschillende leveranciers en moeten we alle producten in Easy Dish zetten. Daarom is het prettig om klein te beginnen. Hopelijk sluiten stapsgewijs steeds meer leveranciers aan. Daarnaast zijn we nu de business case aan het doorberekenen, zodat we weten waar we op moeten monitoren. Denk aan personeelskosten of hoeveel tijd iets kost om een gebundelde levering af te geven. Dat hebben we nodig om uiteindelijk een tarief vast te stellen. Nu is het voor de deelnemende ondernemers en leveranciers nog gratis om mee te doen. Voor de toekomst is het voor Bidfood en de deelnemers van belang om te weten wat de kosten zijn.’