In de Metropoolregio Amsterdam is het drúk. Een toenemende bevolking en behoefte aan diensten hebben impact op het milieu en de leefbaarheid van de regio. De logistiek van Randstedelijke binnensteden staat onder druk. Welke smart mobility-oplossingen bieden de uitkomst?

In deze serie verkennen we 3 mogelijke smart mobility-oplossingen voor goederenvervoer in steden waar bevoorrading, pakketbezorging en personenvervoer steeds meer in de knel komen.

#2: Het gebundeld afhalen van afval

Dagelijks rijden vrachtwagens van pakketbezorgers en horecaleveranciers Haarlem in voor 11.00 uur. Lang reden daar ook verschillende wagens van verschillende afvalverwerkers tussen. Sinds september 2018 is dat anders. Er rijdt nog maar één neutrale afvalverwerker rond om het bedrijfsafval voor alle bedrijven in de binnenstad op te halen.

Hoe werkt het?

Door de liberalisering van de afvalmarkt maakte elk bedrijf eigen afspraken met verwerkers om het afval op te komen halen. Dat kon (véél) efficiënter, vonden de inzamelaars van de binnenstad. Dus werkten de inzamelaars aan een platform dat in kaart bracht wie, wat, waar en hoeveel ophaalde in Haarlem. Daaruit vloeide OpenWaste, het bedrijf faciliteert centrale registratie voor deelnemers van het gezamenlijk inzamelen van bedrijfsafval in een binnenstad of bedrijventerrein door één neutrale wagen (White Label). En helpt zo mee met het realiseren van minder verkeersdrukte én minder schadelijke emissie.

“We kunnen de commerciële inzamelaars ontzorgen door data te bundelen waarmee één routelijst gemaakt kan worden. In ons systeem is het mogelijk om een barcodering te printen die men op de eigen container kan aanbrengen, dus er hoeven geen nieuwe containers te worden geleverd. Iedereen kan zijn eigen contracten en klantcontacten behouden maar houdt er minder werk aan over.

Hoe breng je die verandering op gang?

Drie perspectieven spelen een rol; die van de klant, de afvalverwerker en de gemeente. “Het allerbelangrijkste is dat de uiteindelijke klant (het bedrijf in de binnenstad) geen negatieve gevolgen voelt van de verandering”, zegt Dennis Nanne van OpenWaste. Daarnaast is het voor de afvalverwerker belangrijk om inzichtelijk te maken welk afval (normaal gesproken) door welke verwerker wordt opgehaald. “Met de barcodes, koppelen we terug welke hoeveelheid afval we ophalen voor elke afvalverwerker”, zegt Nanne. “Ten derde is een gemeente die openstaat voor verandering heel belangrijk. De ondertekening van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek was dé aanleiding om aan de slag te gaan.”

Wat is de grootste uitdaging van dit project?

Volgens Nanne is tijd nodig om tot een gezamenlijke aanpak en breed draagvlak te komen. “Wij hebben de pilotfase gebruikt om stakeholders te interviewen om wensen en eisen aan een nieuwe verbindende software te inventariseren die we nu aan het bouwen zijn. Transparantie van kosten en baten is daarbij heel belangrijk.”

Is dit idee op te schalen?

“Jazeker! Het efficiënter bundelen van afval kan in elke gemeente. Je houdt minder verkeersbeweging over met hetzelfde resultaat in kilo’s opgehaald afval.” Nieuwe gemeentes die zich aanmelden bij OpenWaste kunnen een QuickScan krijgen die in kaart brengt wat er nodig is voor een vergelijkbare pilot als die in Haarlem.

Doorpraten over dit onderwerp? Neem contact op met Ton Geuzendam.

Interessante artikelen

Lees de 3 meest actuele artikelen over dit onderwerp.

Samen op weg naar duurzame logistiek in de MRA

Samen op weg naar duurzame logistiek in de MRA

Vervoerregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland onderzoeken hoe duurzame logistieke hubs in de regio en aan de rand van de stad kunnen bijdragen aan het verduurzamen van het goederen- en dienstenvervoer dat de stad in- en uitgaat. Op basis hiervan stellen zij een...

Lees meer
Dilemma’s van het intelligente verkeerslicht

Dilemma’s van het intelligente verkeerslicht

Dimitri Poncin en Jan Willem Plomp werkten de afgelopen jaren aan de implementatie van intelligente verkeerslichten (iVRI) in Haarlem. De slimme techniek wordt steeds concreter maar levert daardoor ook steeds scherpere dilemma’s op. We onderzochten de stand van zaken...

Lees meer