Het is drúk in de Metropoolregio Amsterdam en het wordt drukker. Een toenemende bevolking en behoefte aan diensten hebben impact op het milieu en de leefbaarheid van de regio. De logistiek van de Amsterdamse binnenstad staat onder druk. Welke smart mobility-oplossingen bieden de uitkomst? 

Volgens het rapport ‘Amsterdam – op weg naar lege borden en volle straten’ van de Hogeschool van Amsterdam hebben personenmobiliteit en goederenvervoer een buiten proportioneel grote impact op het milieu, de gezondheid van burgers en de economie. In deze serie verkennen we 3 mogelijke smart mobility-oplossingen voor goederenvervoer in de stad waar bevoorrading steeds meer in de knel komt. 

#1: Slimme platformen voor het bundelen van logistiek / de laatste kilometer op de fiets

“Wat voor Amsterdam geldt, geldt ook voor andere steden met een oude binnenstad”, zegt Ton Geuzendam, thematrekker Logistiek van het Platform Smart Mobility van de Metropoolregio Amsterdam. “Het is zaak snel te kijken naar slimme oplossing voor dit soort problemen.

Een veelgenoemde oplossing voor het ontlasten van verkeersdruk in de binnenstad is het bundelen van goederen aan de rand van de stad. Waarna goederen de laatste kilometers op milieuvriendelijke wijze afleggen bijvoorbeeld via elektrische steps of bakfietsen.   

Wat is het voordeel?

Het potentieel is groot, volgens het rapport. Van minder vervoer en uitstoot tot lagere kosten voor de logistieke keten. De bundeling heeft voor de ontvangers ook voordelen, zij hoeven minder vaak hun werk te onderbreken om goederen in ontvangst te nemen.

Wat is het nadeel?

Toch is het bundelen van goederen nog niet waterdicht. Er is sprake van een bedrijfsmatige drempel. Logistieke systemen van klanten, leveranciers én concurrenten moeten op elkaar aangesloten worden. Volgens het rapport ontbreekt het aan vertrouwen in de keten. Het delen van data over klanten onder concurrenten ligt gevoelig. Een neutrale partij waarbij bedrijven zich aansluiten zou hiervoor een mogelijke oplossing zijn. Met de introductie van slimme digitale “white label” platforms bestellen klanten nog steeds bij hun eigen leverancier zonder dat er concurrentiegevoelige informatie met derden wordt gedeeld.

Met name in de horeca, een sector die oververtegenwoordigd is in de binnenstad, is het lastig innoveren. Voedselveiligheid en tijdig aangeleverd krijgen van goederen spelen hier een grote rol. Met het uit handen geven van de laatste kilometers raken horecazaken de controle over het aanleverproces mogelijk kwijt.  

Gebeurt dit al in de praktijk?

Op meerdere andere plekken in de stad vinden pilots plaats. Zoals in de Kinkerbuurt, waar werkzaamheden aan omliggende bruggen (de Oranje loper) druk zetten op de bereikbaarheid van een gebied dat door de komst van de Hallen al druk ervaart van toenemend toerisme en recreanten. Een ander goed voorbeeld is de Reguliersdwarsstraat. Daar krijgen horeca-ondernemers te maken met aanleverproblemen door wegwerkzaamheden. De Gemeente Amsterdam startte een pilot met een digitaal bestelplatform dat de goederen bundelt aan de rand van de stad waarna bakfietsen het laatste stuk van de reis afleggen.

De eerste paar ondernemers doen daar nu aan mee. De pilot is van groot belang. Volgens Ton Geuzendam is het bundelen van goederen naar de binnensteden een wenselijk toekomstbeeld. Zijn slimme digitale platforms de oplossing? “Het heeft veel potentieel. We zullen zien, hopelijk zijn de eerste stappen gezet”, zegt Ton. “Deze pilot laat in ieder geval zien hoe bedrijven en bewoners kunnen blijven rekenen op bevoorrading, ook als er gewerkt wordt aan de weg. Ik ben heel benieuwd naar de resultaten. Ook andere steden binnen de Metropoolregio Amsterdam kunnen baat hebben bij dit onderzoek.” 

Doorpraten over dit onderwerp? Neem contact op met thematrekker Logistiek Ton Geuzendamt.geuzendam@vervoerregio.nl

Lees hier het hele rapport: ‘Amsterdam – op weg naar lege borden en volle straten’ van de Hogeschool van Amsterdam.