Martin Visser neemt deze week na ruim zes jaar afscheid van het MRA-platform Smart Mobility. Martin had in die periode veel rollen: van thematrekker Mobility as a Service en Smart Infra tot gebiedscoördinator Krachtenbundeling en waarnemend programmamanager. “De verbindende rol, regionaal en landelijk, vond ik prachtig.”

 

Ruim zes jaar is best een lange tijd. Hoe kijk je hierop terug?

‘Dat ik zo’n lange tijd betrokken ben geweest, zegt iets over het platform. Ik was best sceptisch toen ik in 2017, nog vanuit Provincie Flevoland, betrokken raakte bij de opstart van wat toen nog het programma MRA Smart Mobility heette. Ik dacht: dat wordt veel en lang praten voordat we iets van de grond krijgen. Maar die twijfel was onterecht: we bleken in staat om binnen een jaar de partijen (de provincies Noord-Holland en Flevoland, Gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam) te verbinden. We slaagden erin financiering te organiseren en kregen vlot een ‘go’ van de partijen, inclusief de bestuurders. Dat is een behoorlijke acrobatentruc, waar we trots op mogen zijn.’

Wat vind jij de kracht van het MRA-platform Smart Mobility?

Als je de krachten bundelt, krijgen toepassingen en oplossingen die je ontwikkelt een boost. We hebben kunnen bijdragen aan de mobiliteitstransitie met onze activiteiten en de concrete tools die we hebben ontwikkeld, zoals de Datapedia, Gids MaaS, Werkplaats Deelmobiliteit, Scale-upLeidraad Gebiedsontwikkeling en Wegwijzer Mobiliteitshubs. Ook op het gebied van landelijke samenwerking heb ik, sinds ik betrokken ben, groei gezien. Als platform willen we de verbindende rol spelen waardoor de krachten worden gebundeld en samenwerkingen tot stand komen. Tegelijkertijd zijn we een speler in de kopgroep die kennis ontwikkelt en deelt en andere overheden betrekt bij de mobiliteitstransitie.’

Je hebt veel rollen gehad bij het platform. In welke rol voelde je je het prettigst?

‘Ik vond de rol van waarnemend programmamanager erg leuk. Dat deed me realiseren dat ik het beste tot mijn recht kom als ik met een team aan de slag mag om dingen waar te maken. Mijn relatie met de teamleden werd hierdoor versterkt. Maar ik ben niet voor niets al zo lang actief in en voor de Krachtenbundeling, als gebiedscoördinator. Die verbindende rol, regionaal en landelijk, vind ik ook prachtig. Die functie is zo tekenend voor de rol van ons platform en vind ik zo belangrijk voor de transitie waarin we zitten dat ik deze beschouw als een ereplaatsje op ons platform.’

Wat is het mooiste dat je (samen met anderen) hebt bereikt?

‘Dat is zoveel dat ik bijna niet kan kiezen. In brede zin vind ik een hoogtepunt dat we in de regio erkend en gewaardeerd worden als kennispartner en aanjager. Vanuit mijn rol als gebiedscoördinator vind ik de structurele financiering en de manier waarop we daar als Rijk en regio’s samen hebben opgetrokken én het eens zijn geworden een hoogtepunt. Dat bewijst de goede samenwerking die we hebben opgebouwd.

Een inhoudelijk resultaat waar ik trots op terugkijk is de Scale-up Bezoekersstromen. Dat was een samenwerking van verschillende overheden, waarin we de markt met een globale uitvraag vroegen om een innovatieve oplossing om te kunnen sturen op bezoekersstromen. Normaal specificeer je je uitvraag van een product of dienst, maar nu hebben we de markt dus een globale vraag gesteld: we willen sturen op bezoekersstromen en het gedrag zo beïnvloeden dat het tot spreiding leidt en daardoor tot minder drukte. We willen daarvoor data inwinnen, data analyseren en een methode hebben om het gedrag te beïnvloeden. We hebben daarmee dus alleen de doelen omschreven, niet de middelen. Omdat we wisten dat er niet één marktpartij zou zijn die aan die vragen zou kunnen voldoen, hebben we op voorhand al gevraagd om samenwerking tussen de inschrijvende marktpartijen. Dat leidde tot twee groepen van marktpartijen die testen hebben gedaan. Een mooi voorbeeld van hoe het platform aanjager kan zijn van innovatieve samenwerking tussen marktpartijen en overheden, in de zoektocht naar mobiliteitsoplossingen.’

Wat kan het platform nog beter doen?

‘Er is altijd ruimte voor verbetering. We kunnen op alle punten nog sterker verbinden aan de partners en de andere overheden in onze regio. Wat echt beter kan (en misschien wel moet) is om nog beter te laten zien wat we doen en wat we voor iedereen kunnen betekenen. Daarnaast is een hechtere verbinding met kennisinstellingen en de markt een lang gekoesterde wens, maar de capaciteit ontbreekt om hier nog meer op in te zetten. Bij logistiek is dat echt noodzakelijk en lukt dat ook het best, maar ook in de rest van ons werk zou dat goed zijn.’

Wat wil je het MRA-platform Smart Mobility meegeven?

‘Be good and tell it.’ We hebben de metropoolregio Amsterdam voorbereid op de mobiliteit van de toekomst en ervoor gezorgd dat smart mobility-oplossingen eerder de normale routine werden. Het is goed om dat niet alleen te doén, maar het ook van de daken te schreeuwen. Dat zorgt ervoor dat nog meer partijen ons kennen en gebruik kunnen maken van de kennis en producten die wij delen en ontwikkelen. Ik neem nu afscheid van het platform en draag als gebiedscoördinator het estafettestokje over aan Rick Pakkert. Dat doe ik in het volste vertrouwen dat hij die taak heel goed in gaat vullen. Ik wil iedereen bedanken voor de samenwerking en zeg tot slot graag tot ziens!’