De Metropoolregio Amsterdam (MRA) staat voor een grote verstedelijkingsopgave waarbij de logistiek in de stad en de regio toeneemt. Ook zit Nederland midden in een mobiliteitstransitie die vraagt om slimme en schone oplossingen. Om onderzoeksvragen vast te stellen, die bijdragen aan leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van stad en regio, is de Ovale Tafel Logistiek in het leven geroepen. Ton Geuzendam (thematrekker Slimme en schone logistiek en netwerkregisseur Logistiek) vertelt waarom die Ovale Tafel steeds belangrijker wordt.

‘Logistiek is de bloedsomloop van de samenleving’, stelt Ton Geuzendam. ‘Als je na een lange werkdag in de supermarkt staat, reken je op volle schappen. En als je uit eten gaat, ga je ervan uit dat wat op de kaart staat beschikbaar is. Bevoorrading van horeca, supermarkten, winkels en kantoren is dus essentieel, maar zorgt ook voor een voortdurende logistieke stroom, veel vrachtverkeer in de binnenstad en drukke en mogelijk gevaarlijke situaties. Dat vraagt om een slimme aanpak.’

Ruimtelijk vraagstuk

De logistiek in de regio Amsterdam neemt de komende jaren alleen maar toe, meent Ton. ‘We hebben een verstedelijkingsopgave, waarbij er steeds meer huizen bijkomen. De bouw van deze woningen zorgt voor een enorme toename van logistiek. En door de komst van meer woningbouw, neemt de gehele stadslogistiek toe. Tegelijkertijd zit Nederland midden in een mobiliteitstransitie, die voortkomt uit het Klimaatakkoord. Het leidt ook in de MRA tot een groot ruimtelijk vraagstuk: hoe gaan al deze activiteiten samen? En hoe zorg je dat de steeds drukkere regio op een slimme, schone en veilige manier bevoorraad kan worden?’

De Ovale Tafel Logistiek

De Ovale Tafel Logistiek is een platform waarop afstemming plaatsvindt over de belangrijkste onderzoeksvragen in de logistiek.  Deelnemers zijn de Amsterdam Economic Board, Gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam, Schiphol Area Development Company, CWI, Hogeschool van Amsterdam, Rijkswaterstaat, Vervoerregio Amsterdam, AMS-Institute, Provincie Noord-Holland en de Vrije Universiteit. Hun gemeenschappelijke doel is om de komende jaren slimme, schone, veilige en efficiënte logistiek realiseren voor de dichtbevolkte Amsterdamse regio.

Ton Geuzendam is namens het MRA-platform Smart Mobility voorzitter van deze tafel. Eén van de speerpunten van de Ovale Tafel is het thema Logistieke hubs (overslaglocaties voor goederen). Ton: ‘Je ziet dat nu vrijwel alles binnen de ring van de A10 woningbouw wordt. Hoe zorgen we met die verstedelijking dat bedrijven nog een plek krijgen in de buurt van die steden? En dat de bevoorrading van bijvoorbeeld horeca, supermarkten en kantoren mogelijk blijft én slim, schoon en efficiënt gebeurt?’

Oranje Loper: gedwongen op zoek naar slim concept

Ook de horecalogistiek ligt onder een vergrootglas. ‘De horeca is in een drukke binnenstad als die van Amsterdam moeilijk te bevoorraden. Dat moet slimmer en schoner. Je ziet hiervoor al mooie initiatieven (zoals Zoev City) maar dat zijn innovatieve pilots die nog grote uitdagingen hebben. Onderzoek is nodig om erachter te komen hoe dit soort initiatieven kunnen slagen.’

De Oranje Loper – de route van de Dam, via de Rozengracht de stad uit – is een perfect gebied om te kijken hoe je stadslogistiek slimmer kunt organiseren. ‘Dat gebied gaat op de schop en daarvan gaan bedrijven veel hinder ervaren. Eigenlijk word je dus gedwongen op zoek te gaan naar een slim concept waarmee de bevoorrading toch op hetzelfde tempo door kan, maar dan op een andere, slimmere manier. Die moet dan uiteindelijk de norm worden.’

Ton ziet welwillendheid bij de partijen die zijn aangesloten bij de Ovale Tafel Logistiek. ‘Het is nu wel zaak om door te pakken. Al deze partijen hebben kennis, ervaring en expertise op hun eigen thema. Door die samen te laten komen en in slimme samenwerkingen onderzoek te doen, kunnen we er samen voor zorgen dat logistiek slimmer en schoner wordt.’

Foto: DHL