Het onderzoeksprogramma XCARCITY ontwikkelt digital twins van autoluwe gebieden in de stad. Een digital twin is een ingebeelde voorstelling van een echte situatie. Met gemeten en nagebootste data van personen- en goederenvervoer kan daarbinnen aan toekomstige mobiliteitsoplossingen worden gewerkt en voorspellingen worden gedaan. Zo werken overheid, kennisinstellingen en marktpartijen samen aan de leefbare én bereikbare stad van de toekomst.

XCARCITY is afgeleid van het Engelse scarcity dat schaarste of tekort betekent. Doordat steden steeds drukker worden en er allerlei ruimtelijke opgaven samenkomen, wordt het aantal beschikbare vierkante meters steeds kleiner. Tegelijkertijd kun je XCARCITY lezen als Ex-car-city. Meer mensen willen wonen in stedelijke gebieden en willen zich ook allemaal verplaatsen. De ruimte voor auto’s komt daarmee steeds meer ter discussie te staan. Ex-car-city kun je zien als het langzaam maar zeker verdwijnen van de auto uit het stadsbeeld. En er is een derde uitleg: scar-city. Dit wijst op het litteken dat de auto achterlaat, dat moet worden weggepoetst door de komst van groen en ruimte voor recreatie, oftewel meer leefbaarheid.

Nabootsen van de toekomstige stad en regio

‘In deze tijd ontstaan heel wat mogelijke vernieuwende mobiliteitsoplossingen, die kunnen aansluiten op de ruimtelijke omgeving van de toekomst. Maar om een beeld te krijgen van hoe die uitpakken, moet je de situatie namaken. Dat gebeurt met digital twins’, vertelt onze programmamanager Daniël van Motman. ‘Door een situatie van een autoluw stedelijk gebied na te bootsen, kunnen we met elkaar onderzoeken hoe nieuwe mobiliteitsoplossingen daarin passen. Door verstedelijking wordt leefbaarheid steeds belangrijker. Bereikbaarheid is een belangrijk onderdeel van leefbaarheid. Door nieuwe mobiliteitsoplossingen te stimuleren, willen wij de leefbaarheid vergroten en ervoor zorgen dat de bereikbaarheid op niveau blijft.’

Zeven werkpakketten en vertrouwen van de NWO

Eind juni vond de kick-off van XCARCITY plaats in Delft. ‘Daar kwamen deelnemende partners vanuit de overheid, kennisinstellingen en markt bij elkaar’, vertelt onze thematrekker Smart Infra Maarten Peters. ‘Het programma is van TU Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente en TNO. De partners zijn onder meer Gemeente Amsterdam, Gemeente Almere, Vervoerregio Amsterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en marktpartijen Mobycon, BAM, MAPtm en RET zijn.’

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) sprak tijdens de kick-off veel vertrouwen uit in XCARCITY en blijft actief betrokken bij het programma. ‘Je zag dat dat iets deed bij al die deelnemende partijen. Er kwam besef dat we nu met elkaar aan de slag moeten om stappen te zetten naar vernieuwende mobiliteitsoplossingen en een toekomstige autoluwe stad.’

Het project bestaat uit , die uiteindelijk stedelijke gebieden duurzaam bereikbaar moeten maken. Maarten: ‘Die werkpakketten gaan over thema’s als samenwerking en kennisuitwisseling tot de verdere technische uitwerking van digital twins. Eerst gaan in al die werkpakketten de partners om de tafel, om te kijken wat er nu al is en welke mogelijke projecten er kunnen worden gebruikt of opgestart.’


Rol MRA-platform Smart Mobility

Het MRA-platform Smart Mobility en Vervoerregio Amsterdam zien grote meerwaarde in XCARCITY. ‘De wetenschappelijke aanpak gecombineerd met het testen van slimme mobiliteitsdiensten en dat in samenwerking met de markt, juichen wij toe. Slimme technieken en nieuwe manieren van onderzoek en ontwerp spelen een grote rol’, zegt Daniël.

‘Het MRA-platform Smart Mobility levert zijn bijdrage door mee te doen in het programma en op te treden als verbinder tussen kennis, markt, overheden en de opgaven. Wij zeggen ook: laten we op weg naar een duurzaam bereikbare stad en regio ook bestaande projecten, ideeën en uitgangspunten meenemen. Integraal en digitaal onderzoeken, testen en leren.’

Op deze website kun je af en toe een update lezen over hoe het programma XCARCITY verloopt en welke doorbraken en mijlpalen we bereiken.