Het MRA Smart Mobility Programma-team heeft de afgelopen maand op 3 grote events gestaan; de Provada beurs , WeMakeThe.City-Connected in Amsterdam en het ITS European Congres in Eindhoven. Samen met de MRA-partners die zich met Smart Mobility bezighouden en 23 andere Nederlandse partijen hebben we de 18 hotspots van de MRA virtueel laten zien. We zagen veel mensen op onze stand en hebben met  vele gesproken ook buiten de stand. 


Wethouder Slegers op podium bij opening ITS

Hotspots voor Smart Mobility
Onder de noemer ‘Metropolitan Region Amsterdam, hotspot for Smart Mobility’ kregen bezoekers een kijkje in de keuken van Smart Mobility projecten in de MRA. Denk hierbij aan de uitrol van intelligente verkeerslichten, de proeven met autonoom vervoer en Mobility as a Service. Maar ook innovaties zoals Roboat en de ontwikkeling van slimme verkeersinformatie- en navigatiediensten voor weggebruikers.
Door deze voorbeelden uit te lichten sluiten we aan bij het overkoepelende congresthema ‘Fullfilling ITS promises’ en bij de Nederlandse propositie ‘Smart Mobility, Dutch Reality’.

De stand was ingericht aan de hand van 3 belangrijke opgaven in de MRA op het gebied van mobiliteit:
–  Netwerk draaiend houden (toekomst-proof digitale en fysieke infrastructuur)
–  Evenementen verkeer in goede banen leiden
–  Drukte in de stad

Het ministerie van IenW wil met het organiseren van het congres de Nederlandse koploperspositie op het gebied van ITS versterken. De gemeente Helmond, gemeente Eindhoven, Brainport Development, provincie Noord-Brabant, IenW en Connekt organiseren het congres samen met ERTICO ITS Europe. Het thema in 2019 is: Fulfilling ITS promises!