Het bedrijventerrein Sloterdijk I Zuid in Amsterdam verandert de komende jaren in een dynamisch, duurzaam gebied met bedrijven, woningen, horeca en winkels. Een autoluw gebied, waar fietsers en voetgangers prioriteit krijgen boven autoverkeer en waar wordt ingezet op slimme vervoersconcepten als Mobility as a Service (Maas) en deelmobiliteit. Dat blijkt uit Mobiliteitsprogramma van Eisen (MPvE) van dit gebied. Het is het eerste MPvE waar de focus volledig ligt op mobiliteitshubs.

Het opstellen van een MPvE is een manier om mobiliteit op een toekomstbestendige manier te verankeren in de ruimtelijke planvorming. Het doel is om bij nieuwe gebiedsontwikkelingen ook een MPvE opstellen, naast het al langer bestaande Stedenbouwkundige Programma van Eisen. Het MPvE komt voort uit de leidraad Gebiedsontwikkeling en Smart Mobility van MRA-platform Smart Mobility. Op basis van de leidraad zijn de afgelopen jaren meerdere MPvE’s in de regio uitgewerkt. Dit is het eerste project waar de focus van het MPvE volledig op de mobiliteitshubs ligt, de openbare ruimte blijft verder buiten beschouwing.

Blokhubs

Voor dit gebied heeft de gemeente Amsterdam samen met projectontwikkelaars een MPvE opgesteld. Dit bedrijventerrein is een van de eerste die aangepakt wordt in het kader van Haven-Stad, een geplande nieuwe woonwijk in Amsterdam. Voor dit hele gebied zijn een aantal ambities opgesteld. Zo wordt het autoluw, krijgen fietsers en voetgangers prioriteit boven autoverkeer en wordt volop ingezet op slimme vervoersconcepten als Mobility as a Service (Maas) en deelmobiliteit. Dit betekent dat al het parkeren (voor auto’s, fietsen en deelscooters) en al het logistiek vervoer zo veel mogelijk in de zogeheten ‘blokhubs’ moet worden gedaan. ‘Dat betekent dat een deel van de mobiliteit wordt opgelost op blokniveau,’ legt Paul den Otter uit. Hij is thematrekker Gebiedsontwikkeling en hubs. ‘Per blok ligt de nadruk op een of meerdere mobiliteitsstromen. Bijvoorbeeld fiets, auto, logistiek of afval. Zo kan er in het ene blok meer ruimte zijn voor laden en lossen en in het andere voor fietsen en het parkeren ervan. Elke blokhub heeft weer andere karakteristieke kenmerken en ontwerpeisen.’ Van een dergelijke werkwijze zijn nog weinig voorbeelden beschikbaar, waardoor het project een voorbeeld kan worden voor hoe mobiliteitsoplossingen in stedelijk gebied duurzaam en toekomstvast ontworpen kunnen worden.

Ruimte reserveren

De verschillende blokken zijn allemaal in private handen. De gemeente maakt daarom per blok een ‘paspoort’ met daarin eisen en wensen voor de ontwikkeling van dat blok. ‘Hierin staat bijvoorbeeld voor welke elementen er ruimte moet worden gereserveerd. Het paspoort bevat afspraken waar zowel gemeente als private partijen zich aan moeten houden,’ legt Paul uit. Door het innovatieve karakter van dit project en de aard van de samenwerking met de marktpartijen heeft dit MPvE het karakter gekregen van een ontwikkelprotocol. De gemeente benoemt de elementen waarvoor minimaal ruimte moet worden gereserveerd, op basis van verschillende mobiliteitsstromen voor personen, logistiek en afval. Ook formuleert de gemeente een aantal leidmotieven, die de gewenste ruimte moeten garanderen. ‘Leidmotieven hangen samen met het ruimtelijk programma van het blok en de context van de ontwikkeling. Bijvoorbeeld ‘duurzaam en waardevast’ of ‘licht-lucht-ruimte’, aldus Paul. Op basis van de paspoorten en leidmotieven voert de gemeente gesprekken met de ontwikkelaars en private partijen.

Begin 2023 start bouw

Naar verwachting start de bouw van het eerste blok begin 2023. Wil je meer weten over dit MPvE, of MPvE’s in het algemeen? Neem dan contact op met Paul den Otter, thematrekker Gebiedsontwikkeling en hubs of download hier het eindrapport.