In samenwerking met de gemeente Zaanstad en Almere waren we als MRA Platform Smart Mobility afgelopen jaar opdrachtgever voor het opstellen van de eerste Mobiliteitsprogramma’s van Eisen. De eindproducten van deze trajecten kunnen dienen als inspiratie voor gebiedsontwikkelingen in de regio.

Transformatie en nieuwbouw

In de gemeente Zaanstad is gewerkt aan een MPvE voor de transformatie van Meneba. Op de plek van dit karakteristieke fabriekscomplex wordt de komende jaren gewerkt aan een nieuwe woonwijk met ruim 600 woningen en diverse voorzieningen.

In Almere verrijst op het Floriade-terrein de autoluwe wijk Hortus, met zeer hoge duurzaamheidsambities. In eerste instantie worden hier zo’n 660 woningen gerealiseerd. In de toekomst komen daar mogelijk meer woningen bij in de directe omgeving. Daarnaast wordt gewerkt aan een ruim aanbod aan voorzieningen, waaronder een Hogeschool. Naast een MPvE voor de wijk zelf, is als onderdeel van deze opdracht ook een generiek MPvE opgesteld, dat ingaat op diverse processtappen en ontwerp-principes voor mobiliteit in gebiedsontwikkeling, die ook voor andere projecten bruikbaar zijn.

Wat is een MPvE?

Het concept van een MobiliteitsProgramma van Eisen (MPvE) is geïntroduceerd in de leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility van MRA Platform Smart Mobility. Mede met ondersteuning van MRA Platform Smart Mobility wordt op verschillende plekken in de regio ervaring opgedaan met MPvE’s.

Het doel van een MPvE is om mobiliteit op een toekomstbestendige wijze te verankeren in de ruimtelijke planvorming, voordat ruimtelijk keuzes worden vastgelegd in een Stedenbouwkundig Plan. In het MPvE worden regionale en gemeentebrede ambities voldoende specifiek gemaakt op gebiedsniveau, zodat keuzes gemaakt kunnen worden die passen bij de kenmerken van het gebied en de beoogde doelgroepen.

Het gaat hierbij om het creëren van de juiste voorwaarden die een gedragsverandering op mobiliteit mogelijk maken. Voor alle potentiële bewoners en bezoekers van de nieuwe wijk, inclusief degene die zich geen eigen auto kunnen veroorloven en/of vanwege leeftijd of gezondheid een specifieke mobiliteitsbehoefte hebben, om actief te kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

Eerste stappen: het MPvE in 2021

Op dit moment wordt gewerkt aan een MPvE voor de transformatie van Legmeer in Amstelveen en voor de ontwikkelzone Haarlem Zuidwest. In 2021 denken en helpen we ook graag weer mee aan het concretiseren van beleidsdoelstellingen en het toepassen van slimme en schone mobiliteitsconcepten in andere gebiedsontwikkelingen in de regio. Dit kan gaan om uitleglocaties, transformaties en verdichtingsopgaven. Daarnaast is het MPvE ook geschikt om in te zetten bij herstructurering van bestaande wijken. In de loop van het eerste kwartaal verschijnt een nieuwe versie van de leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility, die kan dienen als inspiratie voor nieuwe MPvE’s.

Meer weten over het MPvE of zelf aan de slag?