Purmerend gaat 1800 woningen en voorzieningen bouwen in het Waterlandkwartier in Purmerend. Deze woningen moeten op een leefbare en duurzame manier worden ingepast. Afgelopen maart is hiervoor een MobiliteitsProgramma van Eisen (MPvE) vastgesteld in de gemeenteraad. Door mobiliteit al in het begin van de planvorming mee te nemen, heb je straks een mobiliteitsaanpak die past bij de opgestelde visie en kwaliteit van ruimtelijke plannen. Edward van Schooten van gemeente Purmerend is als projectleider mobiliteit verantwoordelijk voor dit MPvE. ‘Dit helpt bij het in een vroeg stadium oppakken van mobiliteitsvraagstukken en creëert draagvlak.’

FOTO: BURA urbanism & LOLA landscape architects

Het Waterlandkwartier in Purmerend moet een plek worden waarin de auto geen prominente plek meer heeft, maar waar plaats is voor een leefbare openbare ruimte. In plaats daarvan ontstaat ruimte voor andere functies zoals groen, speelpleinen en recreatie. Zo’n soort toekomstvisie wordt uitgebreid omschreven in een masterplan en kwaliteitsplan. Om ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met een aanpak voor slimme, schone mobiliteit met oplossingen die goed aansluiten op deze gebiedsplannen, is het belangrijk om een MobiliteitsProgramma van Eisen (MPvE) op te stellen.

‘Voorheen kwam het mobiliteitsvraagstuk in de planvorming soms pas laat om de hoek’, stelt Edward van Schooten (Beleidsadviseur bij gemeente Purmerend). ‘Daardoor kon je in ingewikkelde discussies met ontwikkelaars belanden, omdat Mobiliteitsoplossingen niet meer inpasbaar waren of de planvorming niet meer voldoende ruimte gaf voor de mobiliteitsoplossing. Ook wordt vaak nog in verschillende deelgebieden over oplossingen nagedacht, terwijl een centrale aanpak veel efficiënter is. Bij dit MPvE voor het Waterlandkwartier wordt in een vroeg stadium voor het hele gebied over mobiliteit nagedacht, in plaats van per deelgebied. Zaken als hubontwikkeling en een deelauto-oplossing vragen om een centrale aanpak.’

Lopen, fietsen, OV en deelmobiliteit

‘Purmerend is van oudsher een VINEX-locatie, die steeds meer is opgeschoven richting de weilanden. Nu gaan we juist binnenstedelijk bouwen. Dat vraagt om een andere invulling van de ruimte en mobiliteit, met meer nadruk op lopen, fietsen, OV en deelmobiliteit. Voor de toekomstige bewoners zijn veel dagelijkse voorzieningen op loop- of fietsafstand. Denk aan winkels, horeca, maar ook het NS-station en de RNET-bushalte (met snelle verbinding naar Amsterdam). Op het Beatrixplein – waar je nu nog gratis kunt parkeren – zijn plannen voor een de ontwikkeling van de eerste mobiliteitshub.’

Het MPvE gaat uit van een mobiliteitstransitie die zich tussen nu en 2040 zal voordoen. Toekomstige bewoners van het Waterlandkwartier hebben niet meer standaard een auto voor de deur, maar doen veel te voet of met de fiets. Voor grotere afstanden maken ze gebruik van OV en deelmobiliteit. Een radicale ommezwaai? Niet per se, vindt Edward. ‘Toekomstige bewoners maken hier een bewuste keuze in bij hun keuze voor een woning in het Waterlandkwartier. Voor huidige bewoners, die één of soms zelfs twee auto’s bezitten, is deze keuze uiteraard lastiger. Dat lukt je niet van de een op de andere dag. Maar zo’n transitie doorloop je stapsgewijs. De verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en het aanbieden van alternatieven voor de eigen auto zullen bewoners moeten overtuigen om hun mobiliteit anders in te gaan vullen. Ook het instellen van parkeerregulering zal hier een onderdeel van zijn. En tegen de tijd dat dit project af is, kijken we vermoedelijk heel anders tegen eigen autobezit en -gebruik aan dan nu.’

Richting gekozen voor mobiliteit

Het MPvE geeft dus richting aan je plannen op het gebied van mobiliteit. Ga je inderdaad voor de kwaliteit van een groen, autoluw gebied met veel ruimte voor andere functies en faciliteiten? Dat kan niet zonder slimme, toekomstbestendige mobiliteitsoplossingen. Edward: ‘Dat het MPvE nu door de gemeenteraad is vastgesteld, helpt bij het creëren van draagvlak en geeft een basis waarop we de plannen op een goede manier kunnen uitwerken.’

Meer weten?

Het MPvE komt voort uit de leidraad gebiedsontwikkeling & smart mobility.