Wat doet het MRA-platform Smart Mobility?

Door de groei van het aantal toeristen, bedrijven en bewoners neemt de druk op de bestaande infrastructuur in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) toe. Terwijl er steeds minder ruimte is om die infrastructuur en het aanbod aan OV uit te breiden.

Met smart mobility-toepassingen houden we de MRA bereikbaar, duurzaam en economisch sterk. Dit platform verbindt activiteiten op het gebied van smart mobility en verspreidt kennis waarmee we de MRA voorbereiden op de mobiliteit van de toekomst.

Onze rol in de mobiliteitstransitie

Technologische ontwikkelingen veranderen de manier waarop wij ons verplaatsen. Daarnaast zorgen ruimtegebrek in steden, druk op de kwaliteit van de leefomgeving en een noodzaak over te gaan naar meer duurzame vormen van energie ervoor dat we anders moeten omgaan met mobiliteit. Smart mobility biedt digitale innovaties in mobiliteit die bijdragen aan de mobiliteitstransitie die op dit moment plaatsvindt.

Met het MRA-platform Smart Mobility bereiden we de metropoolregio Amsterdam voor op de mobiliteit van de toekomst. We jagen  smart mobility-toepassingen aan in de regio. Het Platform doet dat door te werken met 5 thema’s. Elk thema heeft een eigen thematrekker. Een expert op dat specifieke gebied. Doorpraten? Neem contact met ze op! Kijk hieronder voor de thema’s, expertises en klik door voor de contactgegevens.