MRA-Programma

De Metropoolregio Amsterdam is een belangrijke economische motor binnen Nederland. De komende twintig tot dertig jaar blijven we groeien; de komende jaren wordt er flink bijgebouwd, neemt het toerisme en ook de bedrijvigheid toe. Dat stelt steeds hogere eisen aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid van de metropool. Smart Mobility-oplossingen helpen om personen en goederen sneller, schoner en gemakkelijker door de steeds drukkere MRA te bewegen. Voor de hele regio: van drukke, oude binnensteden tot landelijke gebieden.

Kennisnetwerk

Het programmateam richt zich met name op het aanjagen van kansrijke slimme mobiliteitstoepassingen in de MRA. Denk aan kennisopbouw over dit onderwerp en het verbinden van deskundigen met mensen met vragen. Het op toegankelijke wijze doorgeven hiervan aan alle partners krijgt daarbij veel aandacht. Hetzelfde geldt voor het creëren van randvoorwaarden om slimme mobiliteitstoepassingen daadwerkelijk in de praktijk uit te rollen. Daarbij hoort ook het initiëren en uitvoeren van onderzoeken en het ontwikkelen van algemeen toepasbare producten zoals bijvoorbeeld de leidraad gebiedsontwikkeling en Smart Mobility. Het programmateam faciliteert hiermee MRA-partners bij het uitvoeren van projecten.

Gebieds-
ontwikkeling

Digitale en fysieke
infrastructuur

Voertuig-
technologie

Data

Logistiek

Mobility as a Service (MaaS)